FERRERO: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Uczciwy biznes to nie zysk za wszelką cenę, ale działalność uwzględniająca także wymogi ochrony środowiska, poszanowanie praw człowieka, zgodne z prawem zatrudnianie pracowników, walka z korupcją i stosowanie w praktyce innych z dziesięciu zasad paktu Narodów Zjednoczonych „Globar Compact”. Taka społeczna odpowiedzialność biznesu leży u podstaw działalności Grupy Ferrero, czwartego producenta słodyczy na świecie i ważnego ich producenta w Polsce. Jej trzeci doroczny raport na ten temat, tym razem zatytułowany „Podzielać wartości, by tworzyć wartość”, zaprezentowano na oficjalnej uroczystości w ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie.
 
 
Odbyła się ona po raz pierwszy w Polsce, zgodnie z zasadą tej grupy wywodzącej się z Włoch, a mającej centralę Ferrero International w Luksemburgu, prezentowania tych raportów w ambasadach włoskich w krajach, w których Ferrero jest obecne. U nas od 20 lat działa jedna z jej jednostek zależnych, spółka z o.o. Ferrero Polska.
 
Podczas uroczystości z udziałem J.E. ambasadora, dyrektora generalnego w naszym kraju, przedstawicielki centrali oraz honorowego ambasadora prezentacji Raportu w Polsce Jasia Gawrońskiego – byłego senatora włoskiego i deputowanego do Parlamentu Europejskiego, przedstawiono ten dokument oraz zamierzenia Grupy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu aż do roku 2020.
 
Firma Ferrero założona w Piemoncie we Włoszech w 1946 roku od początku ma charakter rodzinny. Nowe rynki zbytu pozyskuje tworząc zakłady produkcyjne także w krajach konsumentów. Opiera się na zasadzie wysokiej jakości i innowacyjności produktów. Na 4 kontynentach ma 18 zakładów, z których u nas dwa: w Warszawie i Belsku Dużym. Łącznie zatrudnia prawie 22 tys. osób.
 
W objętym Raportem roku gospodarczym 2010-2011 (zaczyna się on 1 września, kończy 31 sierpnia każdego roku) Grupa Ferrero wyprodukowała 10.708.000 kwintali (nadal stosuje ona tę archaiczną jednostkę masy), tj. ponad 1,7 mln ton wyrobów. Uzyskała obroty netto 7.218.024 tys. €.
 
Zaprezentowany Raport przedstawia stosowaną w Grupie Ferrero strategię odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Jego tekst dostępny jest na stronie: www.ferrero.com. Opisuje on założenia, które zostały osiągnięte, dziesięć celów Grupy do 2020 roku oraz wyzwania i plany dotyczące doskonalenia się w oparciu o dokładny monitoring.
 
Sposób tworzenia przez nią wartości opiera się na dzieleniu ich ze wszystkimi podmiotami, z którymi Ferrero ma różne relacje. Także z konsumentami i rodzinami w społecznościach, na terenie których działa oraz z organizacjami, z którymi współpracuje. Firma troszczy się szczególnie o dzieci, ale także o ludzi starych, zwłaszcza emerytowanych pracowników.
 
Na rynkach całego świata stosuje wszędzie te same zasady oraz cele. Np. w każdym zawieranym kontrakcie jest klauzula, że jeżeli będzie on realizowany poprzez pracę, w jakiejkolwiek formie, dzieci, ulegnie natychmiastowemu zerwaniu. Jednocześnie przywiązuje ogromną wagę do korzeni inwestując w lokalne społeczności.
 
Na nowych rynkach działają Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero, których ideą jest poprawa warunków życia w najuboższych częściach świata poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, edukację i przyuczanie do wykonywania konkretnego zawodu. Takie przedsiębiorstwa działają już w Indiach, RPA i Kamerunie, wkrótce powstaną w Turcji i Meksyku.
 
Pod koniec każdego roku gospodarczego cześć produkcji przeznaczana jest wyłącznie na potrzeby społeczne. Np. w porozumieniu z lokalnymi władzami na remonty żłobków, przedszkoli, szpitali. W działalności społecznej firma opiera się na trzech filarach. Wspieraniu społeczności lokalnych za pośrednictwem Fundacji Ferrero zajmującej się działalnością społeczną i kulturalną.
 
Ma ona m.in. całościowy program aktywizacji ludzi starszych, w tym emerytowanych pracowników firmy i umożliwianie im przekazywania doświadczeń młodym. Drugim filarem jest promowanie zdrowego sposobu życia. A więc zrównoważonej diety, mniejszych porcji – ale poczynając od wyrabiania nawyku jedzenia śniadań oraz niestosowania do nich tłuszczów utwardzonych i konserwantów.
 
Ponadto aktywności fizycznej. Ferrero realizuje znany i u nas program „Kinder + Sport” zachęcający dzieci i młodzież do uprawiania sportu oraz aktywności fizycznej. Trzeci filar stanowią zrównoważone praktyki rolnicze. Budowanie bezpośrednich i długofalowych, a zarazem przejrzystych relacji z producentami i dostawcami surowców. Ich celem jest uzyskiwanie do roku 2020 całości dostaw surowcowych wyłącznie z certyfikowanych i zrównoważonych źródeł.
 
Już w 2013 roku firma zamierza wdrożyć tzw. Plan ABCDE (A Busssiness Code Dialogue Engagement) który pozwoli na zacieśnienie relacji z dostawcami surowców i będzie promować dobre praktyki rolnicze. Celem tego planu jest doprowadzenie do stanu, w którym zasady zrównoważonego rozwoju stosowane będą na wszystkich etapach tworzenia wartości.
 
Grupa zamierza zredukować emisję gazów cieplarnianych o 30%. W roku przyszłym wdroży też Kodeks Postępowania w Biznesie i zredukuje o 20% zużycie wody na jednostkę produktu oraz zamierza uzyskać 30% zaspokojenie potrzeb energetycznych we własnym zakresie. M.in. w Polsce z farm wiatrowych. Ponadto powszechnie propagować zdrowy tryb życia ludzi, zwłaszcza młodzieży. Po prezentacji Raportu odbyła się debata ekspertów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top