ECTAA: W ŁODZI O PROBLEMACH EUROPEJSKIEJ TURYSTYKI

Problemy prawne mające wpływ na branżę turystyczną w 2018 roku były przedmiotem odbywających się w Łodzi obrad członków zarządu prestiżowej europejskiej organizacji ECTAA zrzeszającej biura podróży. Wizyta odbywa się z inicjatywy Polskiej Izby Turystyki, na zaproszenie Urzędu Miasta Łodzi. Przyszły rok przyniesie biznesowi turystycznemu kolejne wyzwania, których ogromna część ma swoje źródło w legislacji na poziomie europejskim. To właśnie w Brukseli podejmowana jest większość decyzji prawnych mających wpływ na działalność przedsiębiorców turystycznych w Polsce. O tym, z jakimi problemami na gruncie prawa UE przyjdzie nam mierzyć się w przyszłym roku rozmawiał zarząd Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA), który obradował 17 października w Łodzi.

Wizyta ta została zainicjowana przez Polską Izbę Turystyki, która reprezentuje Polskę w ECTAA. Wśród problemów, które znalazły się w przyjętym przez zarząd programie pracy na 2018 rok znalazła się m.in. transpozycja Dyrektywy w sprawie imprez turystycznych, która jest już na ukończeniu w krajach członkowskich UE. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać od 1 lutego 2018 roku, na tym jednak nie kończy się praca przedstawicieli branży. Po zakończeniu etapu wdrażania prawa, przyjdzie czas na ocenę tego, jak zostało to zrobione i z jakimi problemami związanymi z nowym funkcjonowaniem przepisów muszą zmierzyć się biura turystyki wyjazdowej.

W Polsce Dyrektywa 2015/2302 zostanie wdrożona za pomocą Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która jest właśnie przedmiotem prac komisji sejmowej. Już na etapie projektu widać, że nie obędzie się bez wątpliwości interpretacyjnych mających swoje źródło w zapisach Dyrektywy. Dzięki aktywności PIT w ECTAA problemy te będzie można omawiać i rozwiązywać na gruncie europejskim. Wśród innych tematów, które znajdą się w obszarze zainteresowania ECTAA w przyszłym roku, będą problemy związane z transportem lotniczym, a konkretnie – z zabezpieczeniem praw pasażerów i agentów turystycznych sprzedających bilety lotnicze.

Rynek ten nadal wymaga uregulowania jeśli chodzi o finansowe zabezpieczenie przed upadłością przewoźników. W odróżnieniu od przelotu w ramach imprezy turystycznej organizowanej przez touroperatora, sam przelot lotniczy jako pojedyncza usługa turystyczna, nie jest objęty zabezpieczeniem finansowym na rzecz klienta. Jak widać na przykładzie ostatnich upadłości, problem ten dotyczyć może setek tysięcy pasażerów. Dopóki nie zostanie uregulowany prawnie, z pewnością bezpieczniejszym finansowo rozwiązaniem będzie korzystanie z pakietowanych usług, objętych w Polsce gwarancjami ubezpieczeniowymi i Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym.

Upadłość linii lotniczych może być też problemem dla agentów turystycznych zrzeszonych w IATA, o czym świadczy fakt, że niektórzy z nich nadal nie odzyskali swoich środków po bankructwie linii Malev. Europejscy agenci, wśród których znajduje się sześć firm zrzeszonych w PIT, złożyli za pośrednictwem ECTAA pozew przed sądem holenderskim, w celu wyegzekwowania swoich należności od IATA. Zgodnie z przewidywaniami, rozstrzygnięcie tej sprawy nastąpić ma w 2018 r. Tematem, który również monitoruje ECTAA, są nieuczciwe praktyki rynkowe, w tym te podlegające prawu antymonopolowemu.

Jak wynika z ostatniego raportu ekspertów awiacji GRA, sporządzonego przy wsparciu ECTAA, trend konsolidacji przewoźników lotniczych i tworzenia w ten sposób dużych międzynarodowych koncernów obsługujących znaczną część rynku, nie działa na korzyść klientów. Ogranicza to bowiem dostęp do oferty w konkurencyjnej cenie. Sami przewoźnicy dążą też do monopolizowania kanałów sprzedaży, nakładając dodatkowe opłaty za transakcje dokonywane przez niezależnych dystrybutorów posługujących się Globalnymi Systemami Rezerwacji (GDS). ECTAA zgłosiła jedną z tego typu praktyk do Komisji Europejskiej i zamierza w 2018 r. monitorować postępowanie w tej sprawie.

Wśród planowanych działań na 2018 rok planowane są również te związane z transpozycją Dyrektywy o usługach płatniczych, regulacjami dotyczącymi geo-blockingu i przepisami podatkowymi, w tym tzw. specjalną procedurą VAT marża stosowaną przy rozliczaniu imprez turystycznych. Oprócz powyższych problemów merytorycznych omówiono też sprawy wewnętrzne organizacji, przyjęto budżet na 2018 i sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2017, omówiono także najbliższe aktywności organizacji, w tym zbliżający się zjazd w Budapeszcie. Wizyta w Łodzi jednej z najważniejszych w europejskiej turystyce organizacji miała ogromne znaczenie dla promocji starań miasta o organizację międzynarodowej wystawy Expo 2022.

ECTAA już wcześniej poparła pisemnie te dążenia. List poparcia dla kandydatury Łodzi podpisał Michel de Blust, sekretarz generalny organizacji. Wizyta zarządu organizacji dodatkowo potwierdziła udzielone poparcie. Przy okazji wizyty w Łodzi goście z ECTAA zwiedzili najbardziej rozpoznawalne obiekty w mieście: Manufakturę – cały kompleks, Hotel i Muzeum Fabryki, a także ulicę Piotrkowską i Nowe Centrum Łodzi: dworzec Łódź Fabryczna oraz EC1. Specjalnie dla gości udostępnione zostało Centrum Nauki i Techniki EC1, które nie jest jeszcze otwarte dla zwiedzających.

Po zwiedzeniu miasta, które zrobiło na zagranicznych gościach ogromne wrażenie, przedstawiciele ECTAA wzięli udział w uroczystym spotkaniu z prezydent miasta Hanną Zdanowską. Zapoznali się też z prezentacją na temat miasta przedstawioną przez prezesa Łódzkiej Organizacji Turystycznej Tomasza Koralewskiego, który przybliżył gościom historię Łodzi oraz postindustrialne, wielokulturowe i filmowe tradycje. Prezentację o walorach i potencjale Łodzi przygotował także Zespół ds. Expo UMŁ. Koordynator projektu Maciej Riemer opowiedział o idei przedsięwzięcia oraz drodze, jaką przebyła Łódź, starając się o prawo do organizacji Expo 2022.

W posiedzeniu zarządu ECTAA udział wzięli: prezes Merike Hallik (Estonia), sekretarz generalny Michel de Blust, zastępca sekretarza generalnego Christina Russe, skarbnik Tomas Olsson (Szwecja) oraz wiceprezesi: Paweł Niewiadomski (Polska), Frank Oostdam (Holandia), Corinna Kleinert (Niemcy), Nikki White (Wielka Brytania) i Pedro Costa Ferreira (Portugalia).

Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) to stowarzyszenie zrzeszające samorządy gospodarcze krajów członkowskich Unii Europejskiej, w których zrzeszeni są agenci turystyczni i organizatorzy turystyki. Organizacja założona została w 1961 roku w Bad Kreuznach w Niemczech przez sześć organizacji założycielskich. Obecnie ECTAA reprezentuje interesy stowarzyszeń agentów i touroperatorów 26 krajów członkowskich UE. Jedynym przedstawicielstwem ECTAA w Polsce jest Polska Izba Turystyki.

Zdjęcia: PIT

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top