CYPR ZNOSI ZAKAZ PODRÓŻOWANIA

CY01Cypr znosi zakaz podróżowania wobec 56 krajów, w tym Polski. Z warszawskiego przedstawicielstwa CTO – Cypryjskiej Organizacji Turystycznej otrzymaliśmy tłumaczenie listu – oficjalnej decyzji w tej sprawie. Oto jego treść:

 

CY02

 Po roku wielkiej niepewności dla nas wszystkich, kiedy branże podróżnicza i turystyczna zostały dotknięte bardziej niż jakikolwiek inny sektor gospodarki na świecie, coraz wyraźniej widzimy, że musimy spojrzeć w przyszłość i zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej przywrócić możliwość podróżowania za granicę.

W przypadku Cypru, oznacza to w głównej mierze ustabilizowanie przestrzeni powietrznej i utrzymanie stałego ruchu lotniczego na wyspę przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia publicznego. W tym celu rząd cypryjski przygotował zaktualizowane procedury dotyczące podróżowania i turystyki, które zaczną obowiązywać na początku 2021 roku. Przyjęto dwie główne zmiany.

1. Po pierwsze, procedury zawierają listę 56 krajów, wobec których poluzowano ograniczenia w podróżowaniu na Cypr. Na liście znalazły się:

• państwa członkowskie UE,

• państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Lichtenstein),

• państwa trzecie wyszczególnione w Zaleceniu Rady UE (UE 2020/912 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia),

• Zjednoczone Królestwo, Rosja, Izrael, Ukraina, Białoruś, Egipt, Jordania, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska.

CY032. Po drugie, w procedurach zawarto nowy system kategoryzacji państw zharmonizowany ze standardami ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) zarówno pod względem oznaczenia kategorii danym kolorem, jak również oceny krajów pod względem epidemicznym. Kategorie oznaczone kolorami wraz z odpowiadającymi im warunkami wjazdu na terytorium Cypru zestawiono w poniższej tabeli:

 

Warunek wjazdu

Kategoria  Zielona

Kategoria Pomarańczowa

Kategoria Czerwona

Kategoria Szara

przepustka Cyprus Flight Pass w ciągu 24 godzin przed wylotem

TAK

TAK

TAK

TAK

test PCR w ciągu 72 godzin przed wylotem

NIE

TAK

TAK

TAK

test PCR po przylocie na Cypr

NIE

NIE

TAK

NIE

obowiązkowa 14-dniowa samoizolacja po przylocie

NIE

NIE

NIE

TAK

wyrywkowe testy na miejscu (na koszt rządu)

TAK

TAK

TAK

TAK

 

 

CY04Powyższe zmiany wchodzą w życie od 15 stycznia, kiedy to rozpocznie się okres przejściowy, który będzie obowiązywał do 28 lutego włącznie. Podczas okresu przejściowego kraje zostaną zakwalifikowane do poszczególnych kategorii: zielonej, pomarańczowej, czerwonej lub szarej. Poszczególne kraje będą przenoszone pomiędzy kategoriami na podstawie aktualnej sytuacji epidemicznej, a ich dalsza ocena będzie dokonywana wyłącznie przez rząd cypryjski.

CY05Począwszy od 1 marca 56 wspomnianych wyżej krajów będzie wyłączonych z kategorii szarej. Stąd, kraje te będą jedynie przesuwane pomiędzy kategoriami zieloną, pomarańczową i czerwoną. Będą one kategoryzowane na podstawie oceny ECDC, a nie Cypru. Jedynie w przypadku, gdy dany kraj nie figuruje na liście ECDC, będzie musiał zostać poddany osobnej ocenie, której dokona rząd cypryjski. Nowe zasady zawarte w naszych procedurach bezpieczeństwa zostały wprowadzone z myślą o podróżnych, ponieważ naszym zdaniem dla Cypru istotne było to, aby zaoferować przejrzystość, stabilność i pewność w podróżowaniu.

CY06W tym miejscu pragniemy również ponownie potwierdzić nasze zobowiązanie, aby zapewnić bezpieczeństwo każdemu, kto wybiera Cypr jako cel swojej podróży. Jak zapowiedziano przed kilkoma miesiącami, zaopiekujemy się wszystkimi podróżnymi, którzy uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirusa podczas pobytu na wyspie oraz osobami pozostającymi z nimi w bliskim kontakcie. A konkretnie, rząd cypryjski zapewni tym osobom osobne obiekty noclegowe i pokryje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz lekarstw.

CY07Podsumowując, żywimy wielką nadzieję, że nasz nowy plan działania na rok 2021 zaoferuje większą stabilność liniom lotniczym, rozpoczynając w ten sposób z impetem ożywienie w naszej branży podróżniczej i turystycznej. Pragniemy Wam wszystkim podziękować za waszą współpracę podczas tego niezwykle trudnego roku. Kolejny – nie będzie pozbawiony nowych wyzwań, a zatem nasza bliska współpraca będzie nam znów ogromnie potrzebna. Do tego czasu pozostańcie bezpieczni, bądźcie silni, miejcie pozytywnie nastawienie i spędźcie trochę czasu z waszymi rodzinami w nadchodzącym okresie świątecznym.

CY12Łączymy wyrazy szacunku,

Nikos Christodoulides

Minister Spraw ZagranicznychRepubliki Cypryjskiej 

Yiannis Karousos

Minister Transportu, Komunikacji  i Robót Publicznych Republiki Cypryjskiej

Savvas Perdios 

Wiceminister Turystyki Republiki Cypryjskiej

 

Zdjęcia: Cezary Rudziński

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top