AUSTRIA: PONOWNIE OTWARTA DLA ZAGRANICZNEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO

– Na ten moment czekaliśmy od dawna – czytamy w informacji przedstawicielstwa w Warszawie Narodowego Biura Promocji Austrii. Od 19 maja, złagodzeniu ulega część obostrzeń, w tym – co jest niezwykle ważne – zniesiony został obowiązek kwarantanny dla osób zaszczepionych, z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa oraz ozdrowieńców po przekroczeniu granicy z Austrią. To oznacza, że letnie urlopy w Austrii są możliwe.

Rejestracja elektroniczna (Pre-Travel Clearance) przed wjazdem do Austrii nadal obowiązuje. Natomiast na miejscu są zapewnione specjalne środki bezpieczeństwa dla wszystkich. Austria znajduje się w światowej czołówce pod względem liczby przeprowadzanych testów na koronawirusa. Kompleksowa infrastruktura testowa będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich gości. Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje, z którymi warto zapoznać się przed wyjazdem do Austrii.

Covid-19: aktualne środki bezpieczeństwa

Od 19 maja restauracje, hotele, ośrodki rekreacyjne oraz instytucje kulturalne są ponownie otwarte. Ale w wielu miejscach wymagany jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, potwierdzenie zaszczepienia lub potwierdzenie przejścia choroby.

Aktualne zasady wjazdu do Austrii

Podróże w celach turystycznych są ponownie możliwe. Nadal obowiązuje jednak rejestracjaprzed przekroczeniem granicy („Pre-Travel-Clearance”). Obowiązek kwarantanny został testu na obecność koronawirusa (test metodą PCR nie może być starszy niż 72 godziny, natomiast test antygenowy nie starszy niż 48 godzin), dowód potwierdzający wykonanie szczepienia lub bycia ozdrowieńcem. Warunkiem koniecznym jest przebywanie w ciągu ostatnich 10 dni wyłącznie krajach, przyjazdy z których nie są objęte kwarantanną lub zakazem przyjazdu z nich. Niezależnie od austriackich wytycznych, ostrzeżenia dotyczące podróży dla poszczególnych regionów Austrii mogą obowiązywać także w Polsce. Więcej o przepisach dotyczących wjazdu do Austrii można przeczytać na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W przypadku kontroli należy przedstawić zaświadczenie lekarskie, wynik testu, zaświadczenie o szczepieniu / paszport szczepionkowy lub urzędowe / medyczne zaświadczenie o wyzdrowieniu w języku niemieckim lub angielskim. Jeśli podróżny nie będzie posiadać przy sobie żadnego z tych dokumentów, musi w ciągu 24 godzin poddać się w Austrii testowi PCR lub testowi antygenowemu.

Warunki konieczne, aby przekroczyć granicę z Austrii

Zgodnie z zasadą „3-G” („Getested”, „Geimpft”, „Genesen”) do wjazdu bez kwarantanny jest potrzebne jedno z trzech zaświadczeń:

* W przypadku testu: PCR, który nie jest starszy niż 72 godziny lub testu antygenowego, który nie jest starszy niż 48 godzin. Dzieci do 10 roku życia nie muszą wykonywać testu. Badanie musi być potwierdzone przez uprawniony do tego organ. Test jednorazowy wykonany samemu jest w tym przypadku nieważny.

* W przypadku szczepienia: Uznawane są szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA). W przypadku przyjęcia pierwszej dawki, szczepionka jest ważna od 22. dnia po szczepieniu przez maksymalnie 3 kolejne miesiące. Po wykonaniu szczepienia drugą dawką ważność zostaje przedłużona o kolejne 6 miesięcy. Szczepionki, które wymagają tylko jednego szczepienia, są ważne od 22. dnia od zaszczepienia przez 6 miesięcy.

* W przypadku ozdrowienia: Przebycie infekcji wirusem Sars-Cov-2 uprawnia do przekroczenia granicy w ciągu sześciu miesięcy od wyzdrowienia. Podczas kontroli należy okazać dowód na obecność przeciwciał. Takie zaświadczenie ważne jest przez 3 miesiące od wykonania testu.

* Obowiązek rejestracji przed wjazdem do Austrii Przed wjazdem do kraju istnieje obowiązek elektronicznej rejestracji („Pre-Travel-Clearance”).

Podczas kontroli potwierdzenie rejestracji należy przedstawić w formie elektronicznej lub druku. Wyjątkami nieobligującymi do rejestracji są nieprzewidziane, niemożliwe do odroczenia sytuacje rodzinne, pasażerowie tranzytowi oraz inne przypadki indywidualne. Zarejestrowane dane zostaną usunięte po 28 dniach licząc od dnia wjazdu do Austrii.

Zdjęcia: NBPA

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top