SŁOWACJA: JAK PRZYCIAGNĄĆ WIĘCEJ TURYSTÓW?

 

 

Pokonać trudną sytuację w ruchu turystycznym, ściśle współpracować, aby przyciągnąć do Europy Środkowej więcej turystów z bardziej odległych oraz egzotycznych krajów takich jak USA, Chiny, Indie, Korea Południowa czy Singapur. To były kluczowe tematy spotkania 18 lutego br w miejscowości Štrbské Pleso w Tatrach Wysokich na Słowacji, sekretarzy stanu Krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy odpowiadają za rozwój ruchu turystycznego w swoich krajach.

 

Podczas tego spotkania sekretarze stanu podpisali protokół o współpracy w zakresie ruchu turystycznego pomiędzy Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Ministerstwem Gospodarki Narodowej Węgier i Ministerstwem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Republikę Słowacką na spotkaniu reprezentował Sekretarz Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej Pan František Palko. Przedstawiciele poszczególnych krajów uzgodnili zacieśnienie współpracy poprzez regularne spotkania oraz wymianę informacji o ruchu turystycznym, które mają przyczynić się do zwiększenia przyjazdów turystów z bardziej odległych krajów do Państw Grupy Wyszehradzkiej.

 

Na spotkaniu uchwalono wspólny plan marketingowy. Na jego podstawie narodowe organizacje turystyczne będą razem realizować działania marketingowe w poszczególnych krajach. Najbardziej intensywne działania marketingowe i promocyjne realizowane będą w USA, Rosji, Indiach, Chinach, w Krajach Niepodległych Państw, na rynkach południowoamerykańskich, w Korei Południowej, w południowowschodniej Azji i w Singapurze.

 

Od 1 stycznia 2015 roku Państwa Grupy V4 przy promocji ruchu turystycznego na dalekich rynkach posługują się nowym wspólnym logo i sloganem: Discover Central Europe. W ciągu bieżącego roku zaktualizowana zostanie wspólna strona internetowa (www.european-quartet.com) opracowana w językach angielskim, rosyjskim, japońskim, chińskim i portugalskim.

 

Na spotkaniu na Štrbskim Plesie w dniach 17- 18 lutego 2015 roku oprócz sekretarzy stanu obradowali również dyrektorzy generalni narodowych organizacji turystycznych Krajów V4. Republikę Słowacką reprezentowała Dyrektor Generalna Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej Pani Marta Kučerová. Słowacja obecnie przewodniczy Grupie V4.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top