RUMUNIA: NOWE LOGO, HASŁO I STRATEGIA PROMOCYJNA

Rumunia, kraj wspaniałych gór, wybrzeża czarnomorskiego, przyrody, zabytków i ludzi oraz ich tradycji, kultury, oryginalnej kuchni i wielu innych atrakcji turystycznych zaczyna być ponownie odkrywana przez Polaków. Popularna u nas od początku lat 60-tych, zwłaszcza jej nadmorskie ośrodki wypoczynkowe i lecznicze: Eforia, Mangalia, Mamaja oraz portowa i zabytkowa Konstanca, była chętnie odwiedzana przez polskich urlopowiczów i kuracjuszy. Aż do momentu szerokiego otwarcia u nas możliwości wyjazdów do innych krajów oraz burzliwych przemian ustrojowych w Rumunii i jej załamania gospodarczego na przełomie lat 80-90 – tych XX wieku.

 

 

Przekonywaniu Polaków oraz naszych organizatorów turystyki, że naprawdę warto odkrywać Rumunię, ułatwia otwarcie w Warszawie jej Ośrodka Informacji Turystycznej. Co prawda znacznie później, niż zrobiło to wiele innych krajów zabiegających o gości z Polski, ale działającego prężnie, co rokuje dobre nadzieje na przyszłość. I otwartego nie tylko na branżę turystyczną, ale również media.

 

W pierwszej, zorganizowanej przez OITR we wrześniu br., udanej prasowej podróży studyjnej do Bukaresztu i po Siedmiogrodzie, członkinie i członkowie naszego Stowarzyszenia stanowili większość. Jej plonem są liczne reportaże, relacje, fotoreportaże i programy prezentujące Rumunię i to, co w niej zobaczyliśmy, jakie już ukazały się. W tym na łamach naszego portalu oraz w Kurierze 365 i Otwartym Przewodniku Turystycznym redagowanym przez „globtroterowców”.

 

A także w wielu tytułach w których publikują lub z którymi współpracują uczestnicy tej study tour. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku dwumiesięczników i kwartalników wymaga to czasu, więc materiałów prezentujących atrakcje i walory turystyczne Rumunii będzie o wiele więcej. Obopólnie korzystna współpraca SD-P „Globtroter” z OIT Rumunii i jej dyrektor Ruxandrą Ana rokuje też dobrze na przyszłość. Jest to tym ważniejsze, że kraj ten rozpoczyna właśnie realizować nową strategię promocyjną, z nowym logotypem, hasłem i programem.

 

Przedstawiła ją podczas specjalnego wieczoru p. Ruxandra, mówiąca – co w przypadku działalności OIT ma ogromne znaczenie – dobrze po polsku. Prezentacja w Warszawie nowej wizytówki turystycznej Rumunii, będąca częścią jej międzynarodowej kampanii promocyjnej, udowodniła tym, którzy jeszcze tego nie wiedzieli, jak wielki jest potencjał naturalny tego kraju. Jego bogata, sięgająca czasów antycznych, z korzeniami rzymsko – dackimi, historia.

 

Unikatowe dziedzictwo kulturowe narodów i narodowości z których powstała współczesna Rumunia. I wspomniane już bogactwo przyrody. Do nich nawiązuje nowy logotyp z motywem liścia oraz hasłem: „Explore The Carpathian Garden”. Chociaż w tym przypadku mam zastrzeżenia do stosowania go wyłącznie w wersji angielskiej, a nie, jak robią to w analogicznych sytuacjach inne kraje, narodowych. Nie mam bowiem wątpliwości, że zamiast niego bardziej przemawiałaby do potencjalnych polskich turystów „Odkryj Ogród Karpat”.

 

Dzięki nowemu brandowi – mówiła przedstawiając nowy logotyp i strategię promocyjną Ruxandra Ana – Rumunia ma szansę umocnić swoją pozycję kraju wyróżniającego się niebanalną ofertą turystyczną na tle swoich europejskich konkurentów. Stawiamy na wymagających, ambitnych ludzi, którzy gotowi są do pewnego wysiłku, by dotrzeć do miejsc mniej znanych, nie kojarzonych z masową turystyką. Jeśli tęsknią za zdrowym, aktywnym trybem życia, szanują środowisko naturalne, kulturę i społeczność lokalną, są pełni zrozumienia i tolerancji dla innych, Rumunię potraktują z ciekawością.

 

 

Projekt nowej strategii promocji walorów turystycznych kraju opracowała międzynarodowa firma THR – TNS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Turystyki Rumunii, ze środków unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Oparto go na podstawie badań marketingowych przeprowadzonych w samej Rumunii oraz w ośmiu – dotychczas kluczowych dla jej turystyki krajach: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rosji, Austrii, USA, Francji oraz na Węgrzech.

 

Wykorzystano dane i opinie zebrane m.in. w trakcie 10.800 wywiadów telefonicznych, 90 bezpośrednich, badań, warsztatów i narad. Na tej podstawie określono sześć narodowych „produktów turystycznych”, które dają Rumunii przewagę konkurencyjną i w najlepszy sposób określają jej ofertę turystyczną. Wyróżniono dużą powierzchnie obszarów wiejskich, znaczącą liczbę parków przyrodniczych, historyczne miasta i zabytki, możliwość aktywnego wypoczynku, a także dziewiczą przyrodę, unikatowe dziedzictwo kulturowe oraz tradycjonalizm i autentyczność jej mieszkańców.

 

Projekt ten powstał w ramach rządowego Narodowego Programu Rozwoju Turystyki na lata 2007 – 2026. Zakłada on stały rozwój branży turystycznej jako jednego z kluczowych sektorów gospodarki kraju oraz zwiększenie wśród mieszkańców samej Rumunii świadomości rangi jej walorów turystycznych. Międzynarodowa premiera nowej strategii promocji turystyki do Rumunii oraz jej logotypu miała miejsce na tegorocznej Wystawie Światowej EXPO w Szanghaju.

 

W trakcie prezentacji tej strategii w Warszawie bardzo interesująco, na podstawie licznych, doskonałych zdjęć i ze zwięzłym komentarzem, najważniejsze walory turystyczne Rumunii przedstawił zakochany w niej autor wydanego w br. przewodnika po tym kraju – jego recenzję zamieścimy wkrótce – Stanisław Figiel. Był to udany wieczór. Więcej informacji o Rumunii znaleźć można na www.romania.travel, a także bezpośrednio w OIT Rumunii w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 47/53, tel/fax: 22 826 40 10.

 

Zdjęcia:

Z prezentacji – Grzegorz Micuła. Zabytków Rumunii – Cezary Rudziński

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top