PIT: POLSKA WPROWADZA ŚWIATOWE STANDARDY PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO

Po raz pierwszy w Polsce odbyło się szkolenie dla trenerów przewodnictwa turystycznego. Kurs został zorganizowany przez Polską Izbę Turystyki, a zajęcia poprowadzili szkoleniowcy z World Federation of Tourist Guide Associations. W styczniu zostaną ogłoszenie wyniki egzaminów dla trenerów przewodnictwa turystycznego akredytowanych przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (WFTGA). Aby zostać trenerem WFTGA należy ukończyć dwutygodniowe szkolenie oraz zdać egzamin końcowy. Na wyniki czekają uczestnicy pierwszego w Polsce szkolenia „Train the Trainer” przeprowadzanego przez World Federation of Tourist Guide Associations. Jego celem było zapoznanie uczestników ze światowymi standardami pracy przewodników turystycznych opracowanymi przez Federację oraz nauka umiejętności trenerskich potrzebnych do prowadzenia szkoleń. Zajęcia były prowadzone po polsku i angielsku przez trenerów Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych.

 

„Bardzo nam zależy na wysokim poziomie usług świadczonych przez polskich przewodników turystycznych.” – mówi Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki. „Ich praca przekłada się na budowanie wizerunku naszego kraju w oczach turystów oraz satysfakcję z uczestnictwa w wycieczce. Już niedługo Polska zyska trenerów, którzy poprowadzą szkolenia podstawowe i uzupełniające dla przewodników turystycznych, zgodnie ze światowymi standardami kształcenia w tym zawodzie.”

Szkolenie „Train the Trainer” trwało 14 dni. Podczas pierwszego tygodnia uczestnicy doskonalili swój warsztat przewodnicki poznając standardy WFTGA w zakresie budowania komentarza krajoznawczego oraz prowadzenia trasy pieszej, autokarowej i muzealnej. Zajęcia stacjonarne miały aktywną formę, uczestnicy dzielili się własnym doświadczeniem i poznawali metody pracy przewodników z zagranicy.

Większość zajęć odbywała się w terenie i autokarze, bowiem federacja kładzie nacisk na praktyczną naukę zawodu. Dodatkowo odbyły się wykłady i warsztaty z zakresu obsługi grup z niepełnosprawnościami, turystki odpowiedzialnej, różnic międzykulturowych i psychologicznych uwarunkowań zachowań uczestników imprez turystycznych. Ta część szkolenia zakończyła się trzyetapowym egzaminem.

Drugi tydzień przeznaczony był na naukę umiejętności trenerskich. Głównym celem szkolenia „Train the Trainer” jest bowiem przygotowanie jego uczestników do prowadzenia kursów dla przewodników turystycznych, zgodnie ze standardami World Federation of Tourist Guide Associations. Uczestnicy zapoznawali się ze sposobem projektowania szkoleń oraz poznawali tajniki warsztatu trenerskiego. Główny nacisk został położony na aktywne i praktyczne metodami nauczania.

Przyszli trenerzy mogli sprawdzić się w roli trenera przeprowadzając mini-szkolenia dla zaproszonych studentów turystki i rekreacji. Ta część szkolenia zakończyła się 3-etapowym egzaminem. Obecnie prace egzaminacyjne złożone w Warszawie dotarły do Wiednia, gdzie odbędzie się ich ostateczna ocena. To właśnie w Wiedniu znajduje się siedziba World Federation of Tourist Guide Associations.

WFTGA to największa organizacja skupiająca przewodników turystycznych. Zrzesza ponad 200 000 przedstawicieli zawodu z ponad 80 krajów. Jej głównym celem jest nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami przewodników turystycznych, przewodnikami indywidualnymi i podmiotami kształcącymi kadry turystyki.

Dodatkowo Federacja reprezentuje na całym świecie profesjonalnych przewodników turystycznych, dba o promowanie i ochronę ich interesów zawodowych między innymi poprzez budowanie wizerunku profesji przewodnika turystycznego i rekomendowanie korzystania z usług przewodników-profesjonalistów. Federacji zależy także na wprowadzaniu zasad turystyki zrównoważonej i w tym zakresie promuje uniwersalne zasady etyki i kodeks dobrych praktyk w zawodzie przewodnika turystycznego.

Celom statutowym służy rozwijanie programu szkoleniowego zwiększanie jakości usług przewodnickich. Osoby, których prace egzaminacyjne zostaną ocenione pozytywnie w Wiedniu, otrzymają tytuł „Narodowego Trenera WFTGA” i będą mogły prowadzić w Polsce kursy dla przewodników turystycznych zgodnie ze standardami Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych.

„Z niecierpliwością czekamy na wyniki.” – mów Dominika Nogier, uczestniczka szkolenia. „Chcemy podzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z naszymi koleżankami i kolegami „po fachu”, a także adeptami przewodnictwa turystycznego. W prowadzonych szkoleniach chcemy wykorzystywać nasze, polskie, doświadczenia zawodowe i uzupełniać je światowymi standardami, przekazanymi przez World Federation of Tourist Guide Associations.”Projekt szkolenia „Train the Trainer” został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Zdjęcia: PIT

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top