PIT: OD 1 LIPCA BEZPIECZNIEJSZA TURYSTYKA

Nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jaka wejdzie w życie 1 lipca br., a także kampania Medycyna na Krańcach Świata, której celem jest edukacja zdrowotna podróżników i turystów, zapewniają im lepszą ochronę. Tematom tym poświecona była konferencja prasowa w Warszawie zorganizowana przez Polską Izbę Turystyki. Na wstępie jej prezes, a od kilku dni także prezes ECTAA – Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej Paweł Niewiadomski, poinformował o bardzo dobrej, aktualnej sytuacji w naszej turystyce, bez precedensu w jej historii. Organizacją wyjazdów i imprez turystycznych zajmuje się aktualnie w Polsce 4632 firm.

 

O ile w Europie i świecie notuje się około 7% wzrost liczby turystów rocznie, to u nas jest on znacznie wyższy. W 2017 r. z usług biur podróży skorzystało 2,57 miliona turystów, co stanowiło 25% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W br. zapowiada się kolejny rekord, dalszy wzrost o około 20%. Przy czym następuje, podobnie jak w świecie, koncentracja w tej branży. Tylko 4 największe biura podróży: ITAKA, TUI, Rainbow i Grecos obsługują 71% wszystkich polskich turystów zorganizowanych. Pozwala im to uzyskiwać duże rabaty w hotelach i przelotach, sięgające nawet 40-50%. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku również fakt, że turyści polscy wydają na miejscu, także w hotelach, coraz więcej na dodatkowe usługi. Są więc pożądanymi gośćmi. Duże biura podróży mogą oferować imprezy po atrakcyjnych cenach.

Coraz więcej polskich turystów, podobnie jak w rozwiniętych krajach świata, planuje wyjazdy urlopowe ze znacznym wyprzedzeniem. Dwie trzecie wybiera imprezy w systemie „all inclusive” – wszystko w cenie. Coraz liczniejsi kupują je jako „First minute” – wkrótce po wprowadzeniu ich do oferty. Nie tylko bowiem ceny są wówczas niższe, ale i wybór o wiele większy. Aktualnie w wyjazdach organizowanych przez działające w Polsce biura podróży najpopularniejszymi kierunkami są Grecja i Turcja. Po nich Hiszpania, Bułgaria, Egipt, Chorwacja, Portugalia oraz inne kraje arabskie. Do pierwszej „10” państw, wypoczynek w których jest najpopularniejszy, ponownie wróciła Tunezja.

Nowa ustawa, powiedział P. Niewiadomski, w stu procentach zabezpiecza obecnie interesy turystów korzystających z legalnie działających firm turystycznych. Nie są oni bowiem zagrożeni stratami finansowymi nawet w przypadku ich nagłego bankructwa. Zwrot poniesionych kosztów zapewnia bowiem działający od 1,5 roku Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Do końca kwietnia br. zgromadzono na nim 50 mln zł. Są to niewielkie, z reguły od 0 do 15 zł, przy maksymalnie dozwolonych 30 zł. kwoty, którymi obciążani są uczestnicy imprez, wyodrębniane w umowie o usłudze turystycznej. Dzięki temu turystyka, podkreślił prezes PIT, jest obecnie jedyną w Polsce branżą usługową, która w takim stopniu chroni prawa konsumenta. Pod warunkiem, że przed zakupem imprezy sprawdzi on, że korzysta z usług organizatora działającego legalnie.

Nowa ustawa wchodząca w życie 1 lipca br. stanowi wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2301 z 25 listopada 2017. Nowe przepisy są reakcją na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku turystycznym, m.in. poszerzenie kanałów dystrybucji, dostosowywania ofert do indywidualnych potrzeb klientów, możliwość łączenia przez nich różnych usług turystycznych.

Ustawa wprowadza sporo istotnych zmian. Przede wszystkim zobowiązuje organizatorów turystyki do dokładniejszego informowania klientów, i to przed zawarciem umowy, o wielu, pomijanych dotychczas jej szczegółach. Przykładowo: jeżeli w pokoju hotelowym, w trakcie imprezy w systemie „all inclusive”, jest barek z płatnymi napojami, to turysta musi być o tym wcześniej poinformowany.

Podobnie jak o wielu innych szczegółach dotyczących imprezy. O ochronie finansów turysty w przypadku niewypłacalności organizatora wyjazdu, już wspomniałem. Paweł Niewiadomski poinformował, że wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego pociągnęło za sobą wykreślenie z ich ewidencji około 200 firm uprawnionych do prowadzenia działalności turystycznej, ale na ich miejsce wpisane zostały kolejne nowe. Ustawa znosi pojęcie reklamacji klientów, zastępując je żądaniami i skargami. Równocześnie przedłuża okres przedawnienia roszczeń z 2 do 3 lat. Oczywiście im szybciej klient z nimi wystąpi, to szanse w uzasadnionych przypadkach, na ich pozytywne załatwienie mieć będzie większe ze względu na ew. świadków, dokumenty itp.

Niektóre imprezy i wyjazdy zagraniczne wyłączone zostały spod stosowania nowej ustawy i nie podlegają one ochronie. Dotyczy to imprez trwających do 24 godzin, bez noclegu. A także organizowanych nie zarobkowo, okazjonalnie i dla ograniczonej liczby uczestników, przy czym wszystkie te 3 warunki muszą występować równocześnie. Ustawa nie obejmuje też podróży służbowych. No i, co również jest oczywiste, wyjazdów organizowanych sobie przez turystów indywidualnie, na własną rękę. Dotyczy bowiem tylko imprez oferowanych przez firmy turystyczne i to, warto podkreślić jeszcze raz, działające legalnie.

Drugi temat konferencji prasowej PIT: „Podróżuj na krańce świata bezpiecznie i świadomie” przedstawił dr Sebastian Kołodziej, członek zarządu G-Pharma Consulting, organizatora kampanii „Medycyna na Krańcach Świata”, trwającej od września 2017 do września 2018 . Jej celem jest edukacja zdrowotna turystów. Jak podkreślił, zarówno tych początkujących, jak i doświadczonych globtroterów. Bo ich wiedza na temat zagrożeń jest przeważnie niezadowalająca, co często prowadzi do chorób, a nawet niebezpieczeństw utraty życia. Kampania ta ułatwia uzyskiwanie informacji o zagrożeniach występujących w różnych krajach i miejscach świata, porad ekspertów w sprawie zalecanych leków i preparatów, sposobów ochrony przed chorobami m.in. tropikalnymi itp.

Kierowana jest ona nie tylko do osób podróżujących i spędzających czas aktywnie w różnych miejscach, ale również lekarzy, których wiedza – poza specjalistami – w zakresie chorób i zagrożeń dla zdrowia turystów, nie zawsze jest zadowalająca. Więcej na ten temat znaleźć można na: http://medycynanakrancachswiata.com/kampania/komitet-naukowy. W ramach współpracy z PIT opracowany zostanie poradnik dotyczący wymagań zdrowotnych i przepisów sanitarnych obowiązujących w różnych regionach świata. Stanowić ma on pomoc zarówno dla turystów jak i biur podróży. Po wystąpieniach obu uczestników konferencji dziennikarze zadawali wiele pytań dotyczących obu jej głównych tematów.

Zdjęcia autora.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top