OST GROMADA: NOWA STRATEGIA

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA intensyfikuje procesy restrukturyzacyjne i optymalizuje sieć hotelową. Pozbywa się nierentownych hoteli i przygotowuje otwarcie hotelu kongresowego w Krakowie. Podpisana 29 grudnia 2012 r. umowa sprzedaży hoteli w Ostrowcu Świętokrzyskim i Przemyślu jest elementem nowej strategii OST GROMADA. 
 
Po przeprowadzeniu dokładnego audytu sieci postanowilono zrezygnować z lokalizacji, w których aktualne i prognozowane nasilenie ruchu turystycznego, w tym również turystyki biznesowej, nie wskazuje na możliwość osiągnięcia oczekiwanego wyniku ekonomicznego w perspektywie krótszej niż 4 lata.
 
Swą działalność koncentrujemy obecnie na obiektach strategicznych: osiągających bardzo dobre lub dobre wyniki finansowe oraz rokujących osiągnięcie takich efektów w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy – mówi Jan Błoński, prezes OST GROMADA.
 
Hotele w Ostrowcu Świętokrzyskim (136 pokoi) i Przemyślu (115 pokoi) będą funkcjonowały w ramach sieci GROMADA do końca I kw. 2013 r. Przedłużenie obecności Gromady w obu obiektach i zasady ewentualnej dalszej współpracy są przedmiotem rozmów prowadzonych między Spółdzielnią, a inwestorem – przedsiębiorcą prywatnym.
 
Oba obiekty od kilku lat osiągały negatywne wyniki finansowe. Ich poprawa wiązałaby się z podniesieniem oferowanego standardu i znacznymi nakładami finansowymi, których Spółdzielnia obecnie ponieść nie może. W przypadku hotelu w Ostrowcu, GROMADA wystąpiła o możliwość skorzystania z pomocy środków UE, będących w dyspozycji władz województwa świętokrzyskiego.
 
Otrzymała jednak odpowiedź odmowną, motywowaną tym, że obiekt jest własnością podmiotu opłacającego podatek dochodowy poza województwem świętokrzyskim. W tej sytuacji GROMADA oceniła, że jest inwestorem niepożądanym w regionie. Regionie, w którym działają trzy obiekty sieci: obok Ostrowca są to hotele w Busku-Zdroju i w Cedzynie k. Kielc.
 
Obecnie, gdy proces restrukturyzacji wszedł w zaawansowaną fazę, czego przykładem jest obserwowany wyraźny wzrost wskaźników wykorzystania pokoi i przychodów oraz intensyfikacja sprzedaży zbędnych składników majątku, koncentrujemy się na przygotowaniach do uruchomienia hotelu kongresowego w Krakowie oferującego 220 pokoi w tym 10 apartamentów oraz 4 700 mkw. powierzchni konferencyjnej /18 sal, największa z nich pomieści 2 050 osób/. Otwarcie hotelu powinno nastąpić u progu sezonu letniego – dodaje Jan Błoński, Prezes OST GROMADA.
 
W ramach prowadzonych od kilkunastu miesięcy działań dostosowujących strukturę oraz formy działania OST GROMADA do wymagań współczesnego rynku turystycznego, zlikwidowano lub usamodzielniono spółki zależne oraz sprzedano szereg nieruchomości. Wśród nich znalazły się m.in. hotel w Radomiu i budynek biurowy w Warszawie. Działania te zaowocowały ponad 40 mln zł w postaci bezpośrednich i pośrednich przychodów oraz uwolnienia środków umożliwiających spłatę znaczącej części kredytu zaciągniętego na budowę hotelu kongresowego w Krakowie, który w ostatnich latach mocno obciążał finanse Spółdzielni.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top