NIEMCY: WZROST ZAINTERESOWANIA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH

Niemcy zajmują 1 miejsce w Nation Brands Index – Renomowany ranking analizuje również najważniejsze problemy ogólnoświatowe – Wyniki badań rynku potwierdzają skuteczność strategii odbudowy – informuje nas DZT – przedstawicielstwo turystyki niemieckiej w Warszawie.

Niemiecka branża turystyczna odnotowuje znaczący wzrost zainteresowania wśród turystów z zagranicy. Ten trend jest zgodny z rezultatami najnowszego badania wizerunku Niemiec na świecie. Platforma Site Minder’s World Hotel Index odnotowuje w październiku 2021 udział gości zagranicznych w rezerwacjach pokoi w hotelach niemieckich na poziomie 30,8 procent w 400 globalnych kanałach rezerwacji hotelowych. Wedle tych informacji udział turystyki przyjazdowej w tych kanałach rezerwacji powrócił do poziomu sprzed kryzysu. Jednocześnie wiodące na świecie przedsiębiorstwo z branży badań rynku Ipsos ogłosiło właśnie, że Niemcy po raz kolejny zajęły pierwsze miejsce w renomowanym rankingu marek narodowych Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) 2021

.

Kanada (70,64 punktów) i Japonia (70,52 punktów) uplasowały się kolejno na drugim i trzecim miejscu. Od 2008 roku Niemcy zawsze znajdują się w TOP 3 w rankingu NBI. Petra Hedorfer, prezes zarządu Niemeickiej Centrali Turystyki (DZT) komentuje: „Najnowsze raporty pokazują bezpośrednie korelacje między doskonałą reputacją Niemiec, rosnącą chęcią podróżowania na naszych rynkach źródłowych, naszymi antycyklicznymi akcjami marketingowymi i skuteczną strategią odbudowy turystyki przyjazdowej, a także pozycjonowaniem Niemiec jako celu podróży w warunkach coraz ostrzejszej konkurencji w branży”.

W ogólnym rankingu NBI 2021 Niemcy otrzymały 71,06 punktów, o 1,94 więcej niż w roku poprzednim, co zarazem stanowi najwyższy średni wynik mierzony w historii NBI. Niemcy weszły do pierwszej dziesiątki w pięciu z sześciu kategorii, w których NBI ocenia wartość marki krajów: eksport, rząd, kultura, turystyka i imigracja/inwestycje. W kategorii „Turystyka” Niemcy uzyskały 73,24 pkt, co jest oceną o 2,65 pkt lepszą niż w roku ubiegłym i w rezultacie oznacza 10. miejsce w rankingu globalnym. W podkategoriach dotyczących miejsc i atrakcji turystycznych ponadprzeciętnym uznaniem cieszą się zwłaszcza „zabytki architektoniczne” i „miasta tętniące życiem”, które zajmują 7. miejsce. Oprócz ogólnego porównania wizerunku,

NBI identyfikuje pięć najważniejszych, zdaniem respondentów, problemów o charakterze ogólnoświatowym. Według NBI kwestiami wymagającymi najpilniejszej interwencji w 2021 roku są ochrona środowiska i zasobów naturalnych, a następnie ograniczenie ubóstwa, poprawa warunków i jakości życia, rozwiązywanie kryzysów zdrowotnych oraz ochrona praw człowieka. Oceniając wdrażane koncepcje rozwiązań tych problemów respondenci umieścili Niemcy na drugim miejscu w zestawieniu globalnym oraz na pierwszym miejscu w obszarze zarządzania zdrowiem. Na potrzeby NBI 2021 w okresie od 6 lipca do 13 sierpnia 2021 roku przeprowadzono ponad 60 tys. reprezentatywnych dla populacji ankiet z osobami powyżej 18 roku życia w 20 krajach.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top