NIEMCY: CISI BUNTOWNICY – POLSKI SYMBOLIZM W MONACHIUM

W Monachium w Kunsthalle München zaprezentowano wystawę pt. „Cisi buntownicy”. Przedstawia ona polskie malarstwo z przełomu XIX i XX wieku. Wystawa nie tylko przenosi zwiedzających w świat mitów i legend, w senne pejzaże, dawne tradycje i zwyczaje, ale także przybliża Polskę i jej kulturę okresu rozbiorów.

W narodzie bez własnego państwa – Polska była podzielona wówczas między Rosję, Prusy i Austro-Węgry aż do uzyskania niepodległości w 1918 roku – młode pokolenie twórców i twórczyń podążyło za wezwaniem „cichego buntu“: chodziło o „odnowienie” malarstwa. Poprzez swoje obrazy artyści dawali narodowi polskiemu to, czego brakowało w sferze politycznej: wspólną tożsamość. Inspirację znajdowali we własnej historii, kulturze i przyrodzie, a także w wymianie doświadczeń ze środowiskami artystycznymi Monachium, Paryża, Sankt Petersburga czy Wiednia. Kunsthalle München prezentuje, po raz pierwszy w Niemczech, tak obszerną wystawę poświęconą okresowi rozkwitu sztuki polskiej w latach 1890-1918, na którą składa się około 130 ważnych dzieł z kolekcji państwowych i prywatnych.

Sztuka bez granic

Sztuka polska ok. 1900 roku jest świadectwem ożywionej wymiany myśli z europejskimi artystami i artystkami. Polscy malarze i malarki często studiowali za granicą lub tam podróżowali. Swoje prace prezentowali również na międzynarodowych wystawach. W Paryżu na przykład, zetknęli się z nowoczesnymi nurtami impresjonizmu i japonizmu. Liczebnie silna enklawa polskich artystów i artystek pojawiła się w Monachium około 1870 roku. W swojej twórczości nawiązywali głównie do tutejszego nurtu realizmu oraz symbolistycznego malarstwa Arnolda Böcklina czy Franza von Stucka. W ten sposób ich malarstwo pokonywało ówczesne granice geograficzne i polityczne oraz wpływało na kształtowanie poczucia własnej tożsamości całego narodu.

Inspiracja i nowe perspektywy

Wielu polskich artystów i artystek sięgało w swoim malarstwie po dawne mity i legendy, a także tworzyło nowe. Duże znaczenie miała mityzacja rodzimego krajobrazu i życia chłopskiego: pierwotnej kultury słowiańskiej szukano u Górali Podhalańskich, a także u ukraińskojęzycznych Hucułów z Karpat Wschodnich z ich zwyczajami i tradycjami. Wystawa zaprasza do odkrywania polskiej sztuki i kultury z okresu około 1900 roku – czasu przemian społecznych i innowacji estetycznych.

Celem jest poznanie artystów i artystek ruchu Młoda Polska, takich jak Jan Matejko, Jacek Malczewski, Olga Boznańska czy Ferdynand Ruszczyc, których dzieła nie tylko należą do największych skarbów kultury polskiej i stanowią znaczący składnik sztuki europejskiej przełomu wieków. Wystawa jest objęta wspólnym patronatem Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Zorganizowana została z inicjatywy Kunsthalle München, a jej współorganizatorami są Instytut Adama Mickiewicza oraz Muzea Narodowe w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Potrwa do 7 sierpnia br.

Widok na Monachium Fot. Saskia Wehler Photography / DZT

Wprowadzenie do wystawy w języku angielskim można odsłuchać pod linkiem: https://specials.kunsthalle-muc.de/stille-rebellen-audio/index_en.html

Wprowadzenie do wystawy w języku niemieckim można odsłuchać pod linkiem: https://specials.kunsthalle-muc.de/stille-rebellen-audio/index_de.html

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top