III FORUM PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

Turystyka potrzebuje kompleksowego podejścia do wsparcia rozwoju oraz budowy od nowa systemu promocji. Ten, który próbowano stworzyć 15 lat temu, nigdy nie został wdrożony – stwierdzili eksperci III Forum Promocji Turystycznej.

 

Redakcja portalu branżowego WaszaTurystyka.pl po raz trzeci zgromadziła na jednej sali najlepszych w kraju fachowców od promocji turystycznej i zarządzania turystyką. Partnerem wiosennej edycji Forum Promocji Turystycznej było Miasto Wrocław. W hotelu Novotel Wrocław Centrum debatowano o tym, dlaczego turystyczna promocja polski daleka jest od ideału i jak można to naprawić.

Promocja to jedno z narzędzi

Debata zbiegła się w czasie z zapoczątkowaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Branża turystyczna apeluje o tę reformę od lat, jednak eksperci forum stwierdzili, że samo poprawienie ustawy może nie wystarczyć. „Potrzebne są zmiany systemowe, a nie tylko zmiana systemu” – przekonywał podczas debaty Marek Migdal, prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. „Turystyka potrzebuje spójnego systemu, którego celem będzie wspieranie rozwoju. Promocja ma być jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu, a nie celem sama w sobie.”

Systemu nigdy nie było

Dlaczego właściwie potrzebne są zmiany? Tego dowiedzieliśmy się z prezentacji ekspertów. Wojciech Fedyk, który przez 9 miesięcy w 2016 roku był prezesem POT, stwierdził, że system promocji oparty na trzech szczeblach: Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych Organizacjach Turystycznych i Lokalnych Organizacjach Turystycznych, nie został nigdy wdrożony. Brakuje współpracy między tymi strukturami, a także między nimi a branżą turystyczną i samorządami terytorialnymi.

Brakuje też sposobu finansowania promocji turystyki i dywersyfikacji jego źródeł. Jerzy Szegidewicz z Instytutu Gospodarki Turystycznej przypomniał, że jeszcze 15 lat temu Polska miała najnowocześniejszy system zarządzania promocją turystyczną i wzorowały się na nim inne kraje, takie jak np. Wielka Brytania. Jednak od tamtej pory sporo się zmieniło – w drodze nowelizacji Ustawy o POT przekształcono tę organizację z instytucji rządowej w państwową osobę prawną i ograniczono rolę branży przy decydowaniu o strategii promocyjnej.

Problemy na poziomie lokalnym

Z dyskusji Wojciecha Fedyka z Jarosławem Lichacym, prezesem Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych wynika, że istnieje dużo problemów z funkcjonowaniem LOT-ów. Brakuje możliwości zatrudnienia fachowców, źródeł stabilnego finansowania, a oparcie działalności na pracy społecznej i składkach od członków nie sprawdza się. „Uważam, że właściwie nie powinny powstawać ROT-y czy LOT-y, które wśród swoich członków nie mają co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego.” – przekonywał Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w debacie z Wiolą Samborską, dyrektorką Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia. Poznań i Wrocław stawiane były zresztą za wzorcowe miasta jeśli chodzi o organizację promocji, choć przyjęte w nich modele zasadniczo się różnią.

Dobre wzorce i pomysły

Podczas dyskusji stwierdzono, że istnieje wiele problemów na poziomie współpracy w regionach i dotyczy to głównie braku spójnej promocji dużych miast i ich otoczenia. Regiony promują się oddzielnie, ich stolice oddzielnie. Tymczasem z prezentacji Michała Rydza z zespołu ds. marketingu turystycznego Drezna i Krainy Łaby wynikało, że istnieje wiele możliwości usystematyzowania działań tak, aby region i miasto promowały się wspólnie. Poznanie dobrych praktyk z zagranicy to zresztą jeden z celów, które przyświecają organizatorom Forum Promocji Turystycznej. Po raz kolejny dużą uwagę słuchaczy przyciągnęło wystąpienie Agnieszki Puszczewicz, dyrektor Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji.

Zaprezentowała ona e-Visitror, wdrożony w Chorwacji system monitorowania ruchu turystycznego, który pozwala śledzić przepływ turystów z dnia na dzień. Wprowadzenie takiego systemu kosztowało niewiele ponad 300 tys. euro, a do jego obsługi zatrudnianych jest zaledwie kilka osób. Wprowadzenie sprawnego i nowoczesnego systemu badania ruchu turystycznego to jeden z postulatów ekspertów zgromadzonych we Wrocławiu.

Wśród pozostałych znalazły się: stworzenie przejrzystego systemu wsparcia dla rozwoju turystyki, stworzenie źródeł jego finansowania w oparciu o opłatę turystyczną, przeznaczaną wyłącznie na ten cel. Poza tym: oparcie systemu na powiązanych, zdecentralizowanych organizacjach, które będą miały możliwość stosowania różnych rozwiązań formalno-prawnych; jasne określenie relacji struktur odpowiedzialnych za promocję ze stroną rządową oraz wprowadzenie systemu ewaluacji prowadzonych działań.

Organizatorem III Forum Promocji Turystycznej była redakcja portalu branżowego WaszaTurystyka.pl, partnerem było Miasto Wrocław. Patronat honorowy objął Prezydent Wrocławia, patronami były także: Cypryjska Organizacja Turystyczna, Novotel Wrocław Centrum, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Polska Izba Turystyki, Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce.

Zdjęcia autorki

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top