GOŚCIE GLOBTROTERA: PRO – SALUTEM

Gościem pierwszego kwietniowego spotkania w tym cyklu w Stowarzyszeniu Dziennikarzy – Podróżników „Globtroter” było Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Pro – Salutem”. Reprezentował je, z współpracownikami, I Wiceprezes Zarządu dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik, ekonomista, menedżer, wydawca i publicysta, a także redaktor naczelny magazynu „Kurier Medyczny”, któremu patronuje ESPZ „Pro – Salutem”. W przeszłości, co warto podkreślić, znany działacz turystyczny, m.in. prezes Polskiej Izby Turystyki. I nawiązując do tego oraz zgodnie z zainteresowaniami uczestniczących w prezentacji dziennikarzy przypomniał, że aby uprawiać turystykę, trzeba być zdrowym. A dążenie do stałej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i rozwój wiedzy oraz świadomości prozdrowotnej we wszystkich jej aspektach, jest głównym celem działalności stowarzyszenia, którym Gość Globtrotera współ kieruje oraz którą prezentował na spotkaniu.

ESPZ „Pro – Salutem” powstało w 2005 roku i skupia specjalistów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i nauk pokrewnych, a także profesjonalistów w dziedzinie promocji, marketingu i zarządzania. Nie tylko w programie, ale również praktycznych działaniach zabiega o stałe podnoszenie związanej ze zdrowiem i medycyną wiedzy zarówno tzw. zwykłych ludzi, jak i specjalistów. Zabiegając, aby lekarze mogli mieć dostęp do najnowszych badań i rozwoju w ich specjalnościach.

„Kurier Medyczny” informuje o najważniejszych dla środowiska medycznego i służby zdrowia wydarzeniach. Magazyn ten trafia do większości farmaceutów, m.in. do ponad jedenastu tysięcy aptek, lekarzy oraz środowisk działających na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce, a także organizacji zawodowych i branżowych, administracji rządowej i samorządowej, instytutów naukowo-badawczych oraz producentów leków.

Jak podkreślono w przygotowanych dla uczestników spotkania materiałach, pismo nie stroni od tematów trudnych, prezentując opinie i poglądy poszczególnych grup zawodowych. W szerokim stopniu dotyczy to także „Pro Salutem”. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się m.in. na aktywnym udziale jego członków w promocji zdrowia, opiniowaniu i szkoleniu w tym zakresie.

Rozwija wszelką działalność popularyzująca problematykę zdrowia, medycyny i służby zdrowia poprzez wydawnictwa, produkcję programów telewizyjnych i radiowych, publikacje prasowe oraz różne formy szkolenia i edukacji.

Organizuje i prowadzi Warsztaty Naukowe dla lekarzy różnych specjalności oraz konferencje i szkolenia zarówno w kraju, jak i zagranica.

Ponieważ działalność ta wymaga odpowiednich środków, Stowarzyszenie poszukuje oczywiście darczyńców i sponsorów jego statutowej działalności, a także dochodów we współpracy z przemysłem, firmami prywatnymi i instytucjami, zarówno w pośredniczeniu w wykonywaniu usług medycznych, jak i szerzeniu profilaktyki zdrowotnej.

Zadania, jakie stawia przed sobą „Pro – Salutem” obejmuje również zakładanie placówek opieki zdrowotnej, domów opieki społecznej, domów spokojnej starości, sanatoriów itp.

Jako swoją misję rozumie także wpływanie na organy władzy ustawodawczej u wykonawczej, by zdrowie społeczeństwa, profilaktyka i leczenie były nie tylko szerzej dostępne dla społeczeństwa, ale także były przedmiotem najwyższej troski Państwa. Misję tę realizuje również poprzez wspieranie tych, którzy o zdrowie dbają na co dzień. Ułatwiając im dostęp do najnowszych wyników badań, tworzenia własnych programów naukowych i udzielając wsparcia medialnego.

Obejmuje to również pomoc w szerzeniu wszelkimi środkami świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Do pierwszych, ważnych akcji „Pro – Salutem” W. Sukiennik zaliczył walkę w latach 2007-2008 o bezpłatne szczepienia dla niemowląt.

Istotna była kampania społeczna „Stop menigokokom !”, na rzecz obowiązkowych szczepień dzieci do lat 2 przeciwko tym bakteriom. I wiele innych kampanii społecznych oraz edukacyjnych.

M.in. debata dotycząca czystości w polskich szpitalach, zdrowia na piknikach rodzinnych itp. Zorganizowano m.in.: *Forum suplementów diety”; *Międzynarodowe konferencje naukowe: „Zdrowie psychiczne ludzi biznesu”, „Zatrzymać młodość”, „Niepłodność plagą zdrowotną XXI wieku”, „Witamina D – eliksir zdrowia”, a także *Polsko – francuskie Forum Medyczne „Innowacje w medycynie”. 20 maja br. odbędzie się w Warszawie III Konferencja Naukowa „Aktualne problemy uroginekologii”.

Nie zabrakło udziału ekspertów „Pro – Salutem” w gorącej ostatnio dyskusji na temat przyczyn w ograniczaniu dostępności do tzw. antykoncepcji awaryjnej. Obszerna informacja na jej temat przekazana uczestnikom spotkania, ze stanowiskami ekspertów oraz specjalistów, resortu zdrowia i parlamentarzystów, kończy się podsumowaniem: „Racjonalnym byłoby ograniczenie dostępności do tabletki ella-One dla osób, pacjentek do 18 roku życia”.

I „… powszechny dostęp do ella-One dla osób powyżej 18 roku życia powinien być swobodny, ponieważ lek spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa”. Szczegóły na ten temat znaleźć można na www.pro-salutem.edu.pl i www.kurier-medycyny.com.

Stowarzyszenie przyznaje, utworzoną w 2014 roku, Nagrodę „Motyl”, którą honorowani są eksperci z dziedziny ginekologii, seksuologii i położnictwa.

Jej celem jest promowanie prozdrowotnych postaw w tych dziedzinach oraz aktywne wspieranie działań podnoszących jakość opieki medycznej w kraju. Po prezentacji dr W. Sukiennika rozwinęła się dyskusja. Więcej na temat ESPZ „Pro – Salutem” i jego działalności, znaleźć można na jego stronach internetowych.  

 

Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top