PIT: ZESPÓŁ TURYSTYKI I REKREACJI W RADZIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Z inicjatywy Polskiej Izby Turystyki dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli branży turystycznej w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych I Średnich Przedsiębiorców. Wzięło w nim udział 7 przedstawicieli izb i samorządów turystycznych oraz reprezentant Biura Rzecznika – Mikołaj Kruczyński. W trakcie spotkania powołano Zespół ds. Turystyki i Rekreacji; przewodniczącym wybrany został Sebastian Nasiłowski, członek Prezydium Polskiej Izby Turystyki. Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny. Zespół zajął się diagnozowaniem bieżących problemów branży turystycznej, wyznaczono także cele, którymi ma się zająć w ramach spotkań zaplanowanych na 9 i 12 marca.

 

Najbliższe spotkanie zespołu poświęcone będzie problematyce podatku VAT marża w turystyce, kolejne zajmie się kwestią konsekwencji wprowadzenia nowego regulaminu rezerwacji w Muzeum Auschwitz i problemami, jakie w tym kontekście napotykają przedsiębiorcy turystyczni. Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt ze środowiskiem przedsiębiorców, wspiera Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitoruje sytuację przedsiębiorców z sektora MŚP i diagnozuje ich problemy. W ramach Rady przedsiębiorcy mają możliwość opiniowania oraz opracowywania projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top