PIT: NIEWIARYGODNY KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

Z Polskiej Izby Turystyki otrzymaliśmy Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej polskich biur podróży, przedstawianie jej w niektórych mediach oraz wiarygodności informacji Krajowego Rejestru Długów. Ze względu na jego wagę oraz znaczenie dla branży turystycznej i jej klientów, publikujemy je w całości.

 

OŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

 

Z przykrością i zdumieniem obserwujemy trwające od kilku dni bezrefleksyjne ataki medialne na branżę turystyczną, oparte na materiałach prasowych dostarczonych przez Krajowy Rejestr Długów. Nie chcąc wchodzić w polemikę z tymi publikacjami, które są pełne sprzeczności i nieścisłości, pragnę jedynie zwrócić uwagę na jakość źródeł, na które powołują się ich autorzy. Krajowy Rejestr Długów, wbrew powszechnie panującej opinii, nie jest żadnym bezstronnym organem nadzoru finansowego, lecz komercyjną firmą, która żyje ze sprzedaży certyfikatów rzetelności tym przedsiębiorcom, którzy mieli szczęście nie trafić do jej rejestrów.

A trafić do nich może każdy, niezależnie od tego, czy faktycznie zalega z płatnością, czy tylko prowadzi spór w tej sprawie z kontrahentem. W historii KRD zdarzały się już „długi” polskich touroperatorów, którzy np. procesowali się z podwykonawcą w sprawie rzetelności wykonania danej usługi, a jeszcze przed zapadnięciem wyroku w tej sprawie, trafiali do rejestru. Aby wpisać firmę do KRD nie trzeba bowiem wyroku sądu, wystarczy okazać np. wezwanie do zapłaty.

KRD żyje też z programu „Rzetelna firma”, odpłatnych certyfikatów, którym KRD przypisuje szczytną misję „budowania pozytywnego wizerunku i wiarygodności biznesowej”. Działania KRD odczytujemy jako nieetyczne, ponieważ publikowane przez nich informacje nie mają na celu informowania klientów, lecz są nastawione na efekt marketingowy.

W ślad za rozpętaniem nagonki medialnej na branżę turystyczną idzie bowiem akcja wzmożonej sprzedaży certyfikatów KRD. W ślad za opublikowaniem informacji o rzekomo złej kondycji branży turystycznej, podchwyconej przez media, idą konkretne działania sprzedażowe: pracownicy KRD dzwonią do biur podróży oferując im certyfikat “Rzetelna Firma”. Swoją propozycję wspierają argumentem, że media donoszą o złej kondycji biur podróży, więc warto wyróżnić się na rynku właśnie certyfikatem pochodzącym od KRD.

O tym, jak faktycznie rzetelny jest ten certyfikat niech świadczy chociażby fakt, że do ostatnich swych dni posługiwały się nim niektóre z biur podróży, które latem 2012 roku ogłosiły niewypłacalność. KRD wyrokuje więc o zadłużeniu całej branży, a nie weryfikuje faktycznego stanu finansów firm, którym sprzedaje znaczek „Rzetelnej firmy”. Szkoda, że media powołujące się na materiały prasowe pochodzące od KRD nie zastanawiają się nad rzetelnością cytowanych danych.

Niemniej, podawanie stopnia zadłużenia bez odnoszenia się do wielomiliardowych obrotów całej branży turystycznej, nie jest informacją rzetelną. Zadłużenie biur na tle ich obrotów nie wynosi nawet 1 proc. I jest nieproporcjonalnie niższe niż w większości innych branż. Na tle innych sektorów usług i handlu, bankructwa biur podróży zdarzają się bardzo rzadko.

W Polsce zarejestrowanych jest ok. 4 tys. organizatorów i pośredników turystycznych. Przypomnijmy, że w 2014 roku polskie sądy ogłosiły upadłość 823 podmiotów. Na tym tle bankructwo kilku biur podróży rocznie (trzech w 2015 roku) jest zjawiskiem marginalnym. Należy też po raz kolejny podkreślić, że klienci organizatorów turystyki na terenie Polski i całej Unii Europejskiej są chronieni prawem przed bankructwem biura podróży. Jest to wyjątkowe na rynku usługowym zabezpieczenie, które każe przedsiębiorcy finansować pokrycie ewentualnych roszczeń klienta w razie ogłoszenia przez biuro upadłości.

Europejskie przepisy nałożyły na państwo polskie obowiązek stworzenia systemu, w którym organizator turystyki z własnej kieszeni zapewnia, w razie swojej upadłości, pokrycie roszczeń klientów za niezrealizowane usługi. Ponadto, jak zapowiada Ministerstwo Sportu i Turystyki, jeszcze przed nadchodzącym sezonem turystycznym ma powstać Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, drugi filar zabezpieczeń dla klientów, o utworzenie którego Polska Izba Turystyki zabiega już od dawna.

Jeśli projekt ten wejdzie w życie, zabezpieczenie dla klienta organizatora będzie nie dość że kompletne, to realizowane natychmiastowo, tak aby nie odczuł negatywnych skutków ewentualnej upadłości. Mam nadzieję, że publikacje, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, należeć będą do nieznacznej mniejszości. Ciężka praca i pasja setek tysięcy zatrudnionych w naszej branży osób zasługuje co najmniej na rzetelne i obiektywne podejście mediów.

 

Paweł Niewiadomski,

Prezes Polskiej Izby Turystyki

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top