PIT: BRANŻA TURYSTYCZNA GOTOWA DO WAKACJI

Branża turystyczna gotowa jest do wakacji 2017 roku, a klienci biur podróży mogą spać spokojnie – zapewnia Polska Izba Turystyki na konferencji prasowej. Nowe obowiązki ustawowe dla organizatorów turystyki, dodatkowy filar zabezpieczeń finansowych dla klientów w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz dobre wyniki sprzedaży i stabilna sytuacja finansowa branży są przesłankami świadczącymi o tym, że nadchodzący sezon letni będzie dla klientów biur podróży bezpieczny pod względem finansowym. A zapowiada się on wyjątkowo dobrze, przy czym zarówno dla organizatorów turystyki, jak i ich klientów. Informacja oparta o dane z systemu rezerwacyjnego MerlinX wykazuje, że tegoroczna skumulowana sprzedaż w Polsce oferty letniej jest o ponad 30% wyższa, niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

W parze z tym idzie stabilna sytuacja finansowa branży. Z danych firmy TravelData wynika, że w 2016 r. przychody z imprez turystycznych wzrosły u nas o 5,4% i wyniosły 5.183,4 mln zł. Liczba klientów zwiększyła się o 1,5% – do 1.999 tys., a zysk netto wyniósł 147,7 mln zł, czyli o 28% więcej niż w roku poprzednim. Równocześnie fundusze własne organizatorów turystyki powiększyły się o 530,6 mln zł, tj. o 18,4 %.

Ponadto nadchodzące lato będzie pierwszym sezonem turystycznym, podczas którego klienci polskich organizatorów turystyki objęci zostaną dodatkową ochroną na wypadek niewypłacalności, nie ograniczoną żadną górną kwotą. Temu tematowi uwagę poświęcił przede wszystkim prezes PIT Paweł Niewiadomski. Poinformował o dobrej kondycji finansowej branży, dodatkowym zabezpieczeniu interesów klientów oraz sprzedaży ofert na lato 2017 r.

Największe zainteresowanie na dzień konferencji budzą wyjazdy do Grecji, która uzyskuje 40% rynku. Hiszpania i Bułgaria po 16%, Egipt 5,1% oraz Włochy 4%. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który utworzony został na podstawie ustawy z 22.7.2016 r. o zmianie ustaw: O usługach turystycznych oraz O ubezpieczeniach obowiązkowych, stanowi dodatkowy filar ubezpieczeniowy.

Środki z niego wykorzystywane będą na wypłatę potencjalnych odszkodowań wówczas, gdy nie wystarczą gwarancje ubezpieczycieli i bankowe. Prezes podkreślił, że gdyby TFG wprowadzony został, tak jak proponowała PIT, już w 2009 r., to w 2012 r. nie byłoby głośnych problemów ze sprowadzaniem do kraju klientów turystycznych firm – bankrutów. TFG funkcjonuje od końca ub. r., i dysponuje już kwotą około 11 mln zł.

Deklaracje do niego składa 3.350 przedsiębiorców, wpłacając łącznie ok. 2 – 3 mln zł miesięcznie. Ponieważ składki mają skalę od 0 do 15 zł od jednego klienta – uczestnika wycieczki czy imprezy, liczbę tych, którzy dokonują wpłat w sezonie szacuje się na ok. 1850. Stawką zerową objęte są bowiem imprezy krajowe oraz wyjazdowe zagraniczne do krajów, z którymi Polska ma granicę lądową.

W przypadku Federacji Rosyjskiej dotyczy to tylko obwodu kaliningradzkiego. P. Niewiadomski zwrócił uwagę, że TFG oznacza również znaczną poprawę sytuacji klientów wybierających wypoczynek w kraju. A według danych CBOS na wakacje 2017 r. w ojczyźnie zamierza się wybrać łącznie 84% osób planujących wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem. Czyli około 49% dorosłych Polaków.

Mimo iż nie będą płacić żadnego ubezpieczenia, objęci nim zostaną o ile kupią imprezę u legalnie działających organizatorów turystyki. Dlatego prezes PIT zaapelował do rodaków wybierających się na krajowe urlopy za pośrednictwem biur podróży i innych organizatorów turystyki, aby przed dokonaniem zakupu imprezy turystycznej sprawdzali, czy będą objęci ochroną.

Przysługuje ona klientom legalnie działających biur podróży i innych organizatorów wycieczek, wypoczynku itp. dopełniających wszystkich ustawowych obowiązków. Prezes PIT mówił również o pracach nad nową ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ma ona wdrożyć do polskiego prawa Dyrektywę 2015/2302 Unii Europejskiej i dać klientom wyjeżdżającym na wakacje i wycieczki szereg innych ustawowych praw, jeszcze lepiej zabezpieczających ich interesy.

Wypoczynek letni, to także obozy, kolonie, wycieczki oraz inne imprezy dla dzieci i młodzieży. Kwestię bezpiecznych wakacji dla nich przedstawiła, dosyć szczegółowo, Małgorzata Karwat, członkini Rady Naczelnej PIT. Znaczące, pozytywne zmiany w tej dziedzinie wprowadziła ustawa z 11.9.2015 r., nad która pracowano od 2012 roku.

Jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników letniego wypoczynku, ograniczenia w tej dziedzinie „szarej strefy” oraz wprowadzenia spójności aktów prawnych. Podczas ubiegłorocznych wakacji nie przyniosła ona jeszcze zadowalających wyników ze względu na słabą informację i późny termin – od 30 marca – jej wejścia w życie.

Nie wszyscy zdążyli więc dostosować się do nowych przepisów. W br. powinno już być lepiej. M. Karwat mówiła – co było skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów – jak wybierać ofertę wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zachęcała, aby sprawdzać, czy jest ona zgodna z obowiązującym prawem i gwarantuje uczestnikom bezpieczeństwo. Interesować się, kto jest organizatorem imprezy oraz weryfikować go.

A więc czy figuruje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (www.turystyka.gov.pl), a także czy impreza została zgłoszona i potwierdzona przez właściwe kuratorium w bazie MEN (www.wypoczynek.men.gov.pl). Interesowanie się, co znajduje się w ofercie, zwłaszcza w programie wyjazdu, miejscu pobytu dzieci, ceną, podstawowymi dokumentami, jakie powinno mieć ze sobą dziecko itp.

Np. m.in. informację o chorobach przewlekłych i stosowanych lekarstwach. W przypadku imprez zagranicznych należy pamiętać, ze nieletni muszą posiadać paszport itp. Odkreślała też, że trzeba podpisać umowę z organizatorem wypoczynku, mówiła jak dziecko przygotować do wyjazdu i o jego wyposażeniu osobistym, problemie jakim bywają nadmiernie eksploatowane telefony komórkowe podczas wyjazdów dzieci i wielu innych problemach.

O letnim wypoczynku na Mazowszu mówiła Izabela Stelmańska, z-ca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki w mazowieckim wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim. Interesująca okazała się też prezentacja projektu „Turystyka bez barier” poświęcona ułatwianiu uprawiania turystyki ludziom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, realizowanego we współpracy z PIT.

Przedstawił ją, z bogatą dokumentacją zdjęciową i filmową z własnych wyjazdów, Miłosz Krawczyk, podróżujący od niemal 20 lat po świecie na wózku inwalidzkim. Skonstruowanym, a obecnie także produkowanym, własnoręcznie, chociaż przy pomocy innych.

„Podczas podróży – mówił – natrafiałem na wiele niewiadomych i barier, które zawsze pokonałem. Dzieliłem się tymi doświadczeniami z przyjaciółmi, od pewnego czasu zaczęli się do mnie też zwracać nieznani mi ludzi z prośbą o rady na temat podróżowania na wózku inwalidzkim. Chciałem zbudować miejsce, gdzie takich informacji będzie pod dostatkiem”.

W ten sposób narodził się jego autorstwa projekt społeczny. A dotyczy on wielu ludzi. Wśród około 600 tys. osób poruszających się w Polsce na wózkach, a na świecie aż 110 mln, turystów jest ciągle niewiele. Przerażają ich bariery i trudności. Nie wiedzą jak podróżować, gdzie szukać informacji np. o hotelach dostępnych dla niepełnosprawnych, jak odbywać dalekie podróże samolotami itp.

Z informacją na te tematy jest u nas zresztą fatalnie. Jako przykład padł Kasprowy Wierch, który ma infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, podobnie jak kolejka linowa. Ale nie wie o tym nawet parkingowy przy jej stacji. Projekt „turystyka bez barier” ma na celu upowszechnianie podróży wśród osób niepełnosprawnych, pomagać pokonywać bariery wszystkim, którzy mają problemy z chodzeniem.

Autor tego programu jakoś daje sobie z tym radę, co udowadniał zdjęciami z trzech kontynentów. Teraz chce pomagać innym, szukając sponsorów. Za podstawowe uważa stworzenie bazy informacyjnej z kompendium wiedzy na temat podróżowania niepełnosprawnych. A także uruchomienie wypożyczalni nowoczesnych, elektrycznych wózków terenowych.

Aby nie tylko inwalidzi, ale również seniorzy i wszyscy, którzy mają problemy z chodzeniem, mogli docierać do miejsc dotychczas dla nich niedostępnych. Potrzebne są także trasy dostępne dla wózkowiczów z ich opisami i udogodnieniami pozwalającymi na poruszanie się na wózkach także trasami górskimi, na plażach itp. – Decyzję o podjęciu współpracy z p. Miłoszem i pomocy w realizacji tego projektu – powiedział Paweł Niewiadomski, podjęliśmy w PIT w ciągu pięciu minut. Warto przyjąć to z uznaniem!

 

Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top