NIEMCY: STRATEGIA NAPRAWCZA DLA TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ

Pobudzenie niemieckiej turystyki przyjazdowej – Kolejny krok Open Data – Wykorzystanie formatów wirtualnych – Zwiększone wykorzystanie smart service, jak sztuczna inteligencja (AI), wirtualna rzeczywistość (VR), czy mieszana rzeczywistość (MR). Oto główne elementy strategii DZT – Niemieckiej Centrali Turystyki Dzięki strategii naprawczej dla turystyki przyjazdowej opartej na badaniach rynku, Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) zintensyfikowała komunikację z klientami wykorzystując instrumenty cyfrowe. W centrum uwagi znalazła się świadomość marki i inspiracje. DZT konsekwentnie wykorzystuje możliwości cyfrowe na różnych etapach komunikacji z klientem – od kampanii poświęconej empatii, którą przeprowadzono na rynkach międzynarodowych w okresie pierwszego lockdownu, przez wirtualne wydarzenia i warsztaty dla branży turystycznej, aż po kampanie produktowe, interfejsy konwersacyjne, zastosowanie sztucznej inteligencji (np. chatboty), uczenie maszynowe czy analizy przyszłości. Wraz z regionalnymi organizacjami marketingu turystycznego oraz wieloma innymi partnerami DZT prowadzi projekt Open Data i dąży do innowacyjnego i odpowiedzialnego wykorzystywania danych oraz rozbudowy wydajnej infrastruktury danych.

Dzięki temu DZT rozwija własne kompetencje związane z wykorzystywaniem danych w niemieckiej turystyce. Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT: „Analitycy są zgodni, że ożywienie turystyki międzynarodowej po kryzysie koronawirusa rozpocznie się w 2021 roku. Obecnie ważne jest wzmocnienie świadomości marki Niemiec, jako kraju turystycznego oraz skierowanie popytu na naszą ofertę poprzez marketing antycykliczny. Formaty i technologie cyfrowe otwierają przed nami dodatkowe perspektywy, co pozwoli rozszerzyć dialog z klientami, zintensyfikować kontakty w międzynarodowej branży turystycznej i podzielić się nową wiedzą z naszymi partnerami turystycznymi w Niemczech. Sytuację kryzysową w 2020 roku wykorzystaliśmy do wzmocnienia naszego cyfrowego profilu. Razem wyprowadzimy niemiecką turystykę przyjazdową z kryzysu pandemii ”.

Open Data

Aby sprostać rosnącym wyzwaniom technologicznym i handlowym stawianym przez globalną gospodarkę, niemiecka oferta turystyczna musi być dostępna we wszystkich kanałach cyfrowych za pomocą aplikacji wspieranych przez sztuczną inteligencję (AI) oraz musi być skierowana do klientów. Oznacza to, że dane pozyskane od podmiotów turystycznych muszą być ustrukturyzowane semantycznie i udostępnione na różnych interfejsach. Otwiera to również dodatkowe możliwości dla nowych modeli biznesowych, w tym także dla start-upów. Aby wesprzeć usługodawców i regiony w rywalizacji między globalnymi graczami, DZT będzie kontynuować projekt Open Data-/Knowledge-Graph. Projekt wejdzie w fazę praktycznego zastosowania w drugim kwartale tego roku.

Wirtualne wydarzenia wzmacniają ciągłość kontaktów branżowych

Formaty cyfrowe będą kształtowały dialog z międzynarodową branżą turystyczną także w roku 2021. Dlatego DZT zaprezentuje się jako wystawca na ITB Berlin NOW od 9 do 13 marca. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju, DZT zorganizuje 12 marca, równolegle do ITB NOW, dzień „podróży bez barier”. Wydarzenie to odbędzie się po raz pierwszy w formacie wirtualnym. Największe wydarzenie związane z turystyką przyjazdową do Niemiec – Germany Travel MartTM (GTM) również odbędzie się online. Jest to spowodowane obecną sytuacją rozwoju pandemii oraz pozytywnym odzewem branży w zeszłym roku. GTM odbędzie się w terminie 25 – 27 kwietnia 2021 r.  

Aplikacje cyfrowe intensyfikują kontakt z klientem

DZT inicjuje również dodatkowe formaty dialogu z klientami w przestrzeni wirtualnej. Integracja chatbotów obsługiwanych przez sztuczną inteligencję zapewnia wyższą jakość usług dla potencjalnych gości już na etapie inspiracji i planowania. W mediach społecznościowych DZT koncentruje się na zastosowaniu rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości rozszerzonej i mieszanej. Dzięki temu DZT może dotrzeć do młodych ludzi i inspirować ich do podróżowania do Niemiec

Zdjęcie: DZT

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top