NIEMCY: EUROPEJSCY TURYŚCI WRACAJĄ

Europejczycy znowu podróżują do Niemiec po lockdownie. Tuż po rozpoczęciu stopniowego rozluźnienia ograniczeń w podróżowaniu od połowy czerwca, które zostały nałożone w wyniku pandemii koronawirusa, turyści z wielu krajach europejskich skorzystali z ponownej możliwości przyjazdu do Niemiec. W czerwcu odnotowano 1,08 mln noclegów przyjezdnych z tylko krajów bezpośrednio graniczących z Niemcam. To 760 000 więcej niż w poprzednim miesiącu.

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny, turystyka przyjazdowa odnotowała w czerwcu spadek ogółem o 79,6 procent, po stratach 93,1 i 91,0 procent poniesionych odpowiednio w kwietniu i maju, w okresie tzw. lockdownu. Jak wynika z opublikowanych już wcześniej wyników badań Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) 2020,

Niemcy znajdują się na szczycie listy 20 krajów, w których turyści z całego świata czuliby się najbardziej komfortowo. Jednocześnie 20 000 badanych uważa, że Niemcy najlepiej radzą sobie z opanowaniem kryzysowej sytuacji pandemicznej.

„Wstępne wyniki badania NBI potwierdzają budowany latami znakomity wizerunek Niemiec wśród międzynarodowych gości, nawet w czasach kryzysu. Jednocześnie intensywnie pracowaliśmy razem z partnerami z niemieckiej branży turystycznej nad utrzymaniem zainteresowania naszym krajem na rynkach zagranicznych. Mamy powody do ostrożnego optymizmu, że dzięki wspólnym wysiłkom uda nam się przezwyciężyć ten głęboki kryzys w światowej turystyce”, podsumowuje Petra Hedorfer, prezes zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT).

Bilans śródokresowy:

lockdown dotyka całej branży turystycznej na świecie Lockdown dotknął w równym stopniu wszystkie rynki globalnej turystyki. Według barometru turystyki Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) z 30 lipca 2020 r. liczba przyjazdów osób z zagranicy w okresie od stycznia do maja 2020 r. spadła o 55,9 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym na świecie i o 57,9 procent w Europie.

Dla miesięcy lockdownu: kwietnia i maja UNWTO wskazuje stopy zmian odpowiednio minus 96,9 i minus 97,6 procent. Wyniki tej analizy są również poparte raportem kwartalnym 2/2020 Europejskiej Komisji Podróży (ETC): w lutym słabnący popyt na loty w Azji, gdzie wybuchła pandemia; w marcu wraz z lockdownem szybko przybywa krajów wykazujących wyraźny regres, aż wreszcie w kwietniu następuje całkowite załamanie w skali globalnej.

Bilans śródokresowy niemieckiej turystyki przyjazdowej za pierwsze półrocze 2020 r. jest również wyraźnie naznaczony pandemią: do końca czerwca Federalny Urząd Statystyczny zarejestrował 15,7 mln noclegów cudzoziemców w obiektach zakwaterowania liczących co najmniej dziesięć łóżek, co oznacza spadek o 60,6 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Spadek z rynku polskiego wyniósł 35,4 procenta. Analiza danych rezerwacji lotniczych Forward Keys wskazuje na ożywienie chęci podróżowania od momentu otwarcia granic.

W połowie czerwca przyloty z 13 najważniejszych rynków europejskich dla Niemiec oscylowały jeszcze wokół 25 procent poprzedniego roku; od połowy lipca liczba ta przekroczyła już 30 procent. ETC informuje również o nieznacznym przełamaniu impasu: w pierwszych dwóch tygodniach lipca liczba rezerwacji lotów na trasach europejskich wzrosła o sześć procent w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Perspektywy: zróżnicowany rozwój

W fazie odbudowy turystyki po pandemii DZT oczekuje zróżnicowanego ożywienia w poszczególnych segmentach rynku. Opierając się na badaniu IPK International, które pokazują wpływ Covid-19 na zachowania turystyczne w turystyce międzynarodowej, szczególnie niskie ryzyko występuje w przypadku podróży samochodowych, wakacji na łonie natury oraz indywidualnych form urlopowych.

DZT reaguje na tę sytuację elastycznym planowaniem kampanii promocyjnych i dostosowaniem swoich działań marketingowych. Na przykład obecnie wystartowała kampania #WanderlustGermany, adresowana przede wszystkim do miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku w krajach sąsiadujących z Niemcami i skoncentrowana na turystyce rowerowej i pieszej.

Aby zwiększyć atrakcyjność miast, DZT skupia się aktualnie na miejskich obszarach zielonych, gastronomii na wolnym powietrzu (np. ogródki piwne), parkach pałacowych i ogrodach oraz celach wycieczek po najbliższych okolicach metropolii.

W innym badaniu (z czerwca 2020) przeprowadzonym przez Tourism Economics zbadano wpływ pandemii na 15 najważniejszych rynków źródłowych dla Niemiec. Według tego badania w bieżącym roku należy liczyć się z 45-procentowym spadkiem liczby noclegów spędzanych przez turystów z Europy i 64-procentowym spadkiem liczby noclegów spędzanych przez gości z innych kontynentów.

Zgodnie z nim rynki dalekie będą odbudowywać się znacznie wolniej. Kraje graniczące z Niemcami: Danię, Belgię, Holandię, Szwajcarię i Austrię, cechuje potencjał najszybszej odbudowy. Inne duże europejskie rynki źródłowe dla Niemiec, takie jak Francja, Szwecja, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy, plasują się za nimi na miejscach od 6 do 10.

 

     Zdjęcia: Cezary Rudziński

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top