EGIPT: WALNE ZGROMADZENIE PIT

XXI Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki oraz jubileusz 20 – lecia tej organizacji turystycznego samorządu gospodarczego odbyły się w Egipcie. Podczas 8 – dniowego tam pobytu, obrad w Hurgadzie i Luksorze oraz wycieczek do Kairu, Karnaku i Dolin: Królów i Królowych na Zachodnim Brzegu Nilu, Izba podsumowała swoją działalność w latach 2008 – 2009. A delegaci, zaproszeni goście oraz kilkoro dziennikarzy, wśród których był również przedstawiciel naszego portalu, mogli poznać najsławniejsze i najważniejsze miejsca w Kraju Faraonów. Natomiast ci, którzy już je znali, zobaczyć jak wiele zaszło w nich pozytywnych zmian.

 

Walne Zgromadzenia PIT organizowane za granicą, na zaproszenie tamtejszych władz i branży turystycznej, mają już długą tradycję. Tegoroczne w Egipcie było już szóstym tego rodzaju. Wcześniej odbywały się one w Portugalii, na Malcie, w Tunezji oraz dwukrotnie w Hiszpanii. Obchody 20-lecia Izby pod piramidami były możliwe dzięki podpisaniu, o czym wówczas pisałem, porozumienia PIT i Egipskiej Organizacji Turystyki przy Ministerstwie Turystyki Egiptu.

 

A także wsparciu Ministra Turystyki Egiptu oraz egipskiego touroperatora – Biura Podróży „Viva Club Polska” z Chorzowa i współpracy Egipskiego Biura d/s Turystyki w Warszawie. No i przede wszystkim dzięki temu, że turyści polscy są w kraju nad Nilem liczącymi się gośćmi: z ponad 600 tys. przyjazdów w ub. r. znaleźliśmy się na piątym miejscu wśród obcych nacji.

 

Ponad 320 delegatów, osób im towarzyszących i gości XXI WZ PIT dotarło do Hurgady trzema samolotami czarterowymi z Warszawy i Katowic. Ich główną bazą był ogromny – o ponad 800 łóżkach, w kształcie położonej litery E z trzema wielkimi skrzydłami, między którymi są baseny i plażowe bary, a obok własna duża plaża nad zatoką Morza Czerwonego – 5* ( wg. egipskiej kategoryzacji ) hotel „Pyramisa Sahl Hasheesh”.

 

Z systemem „all inclusive”, co dawało dużą niezależność w korzystaniu z posiłków w wydzielonej dla PIT restauracji VIP-owskiej. Oprócz niej dostępne były również pozostałe cztery oraz bary nad basenami, na plaży oraz w budynkach głównych. Sprawą najważniejszą i głównym celem przylotu do Egiptu było, oczywiście, Walne Zgromadzenie PIT.

 

Zarząd i inne organy statutowe Izby przedstawiły sprawozdania z działalności za lata 2008 – 2009. Wraz z załącznikami oraz projektami stanowisk w sprawach kluczowych dla polskiej branży turystycznej zawarto je w 112 stronicowej broszurze. Polska Izba Turystyki skupia aktualnie 505 członków zwyczajnych, a wraz z filiami i oddziałami 778. W jej skład wchodzi również 24 członków stowarzyszonych, przy czym Wielkopolska Izba Turystyczna posiada w swoich szeregach 119 podmiotów. Łącznie we wszystkich formach prawnych PIT skupia 802 podmioty.

 

Jest więc – dodam – znaczącą, samorządową reprezentacją polskiej branży turystycznej. W okresie objętym sprawozdaniem, tj. w latach 2008 – 2009 do PIT wstąpiło 85 nowych podmiotów, skreślono 35. W sprawozdaniu Naczelnej Rady PIT z działalności Izby, oprócz osiągnięć i sukcesów, znalazły się również elementy krytyczne i fakty niepokojące, dotyczące zwłaszcza współpracy z Sejmem i Rządem.

 

Sukcesem było, przyjęcie we wrześniu 2008 roku, opracowanej ze znaczącym udziałem PIT, rządowej Strategii Rozwoju Turystyki do roku 2015. Niestety – stwierdzono – po roku trwającego kryzysu gospodarczego pozostaje ona głównie na papierze. Wiele słusznych i uzasadnionych postulatów zgłaszanych przez branżę turystyczną nie spotyka się z pozytywnym oddźwiękiem administracji rządowej.

 

Nawet w kwestiach tak ważnych, jak reaktywowanie Rady ds. turystyki i usytuowanie jej w kancelarii premiera. Podobnie, pomimo dwukrotnych wystąpień w tej sprawie, nie przeniesiono Departamentu Turystyki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ponownie do Ministerstwa Gospodarki w którym – dodam – jest przecież, podobnie jak w wielu krajach, jego naturalne miejsce ze względu na rolę tej branży w gospodarce.

 

Zwłaszcza – to również moja uwaga, chociaż pogląd ten podziela wielu uczestników XXI WZ – że wobec zadań związanych z przygotowaniami do EURO 2012, kolejnych Igrzysk Olimpijskich, MŚ i ME różnych sportowych dyscyplin oraz budową „Orlików”, turystyka jest w MSiT przysłowiowym piątym kołem u wozu. Podobnie, pomimo formalnego poparcia tego projektu, nie ma ze strony resortu żadnego realnego wsparcia na rzecz utworzenia Funduszu Gwarancyjnego.

 

Który, przy minimalnych kosztach, stać się powinien, podobnie jak w wielu krajach zachodnich, nową, ustawową formą zabezpieczenia interesów zarówno klientów, jak i biur podróży. PIT podjęła więc działania aby zabezpieczenie to wprowadzić w formie inicjatywy poselskiej. Rozpoczęto już rozmowy na ten temat z Zespołem ds. turystyki powołanym w Sejmie we wrześniu br. Obecność – aktywna – na XXI Walnym Zgromadzeniu PIT dwu posłów: Sylwestra Pawłowskiego z SLD i Tomasza Górskiego z PiS pozwala mieć nadzieję, że problemy turystyki znajdą należyte zrozumienie i poparcie w naszym parlamencie.

 

Przedstawiono – i mówiono na te tematy – również sukcesy. Należy do nich podpisanie w kwietniu br. przez ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego i prezesa PIT Jana Korsaka Deklaracji o współpracy w zakresie aktywizacji Turystyki Przyjazdowej. Oceniane jest to jako doskonały przykład działań na rzecz poprawy wizerunku Polski poza granicami kraju, ale i eliminowania barier administracyjnych.

 

PIT już realizuje ten dokument. Przygotowała prawne zabezpieczenie programu certyfikacji biur podróży i opracowanie elektronicznego, voucherowego systemu obsługi klientów. Przeprowadzono robocze konsultacje z MSZ i Strażą Graniczna w sprawie uruchomienia tego systemu. Rozpoczęto też certyfikacje biur podróży.

 

Bardzo pozytywnie oceniono współprace PIT i Polską Organizacją Turystyczną. Ułatwia ją fakt, że od br. prezes PIT Jan Korsak jest równocześnie przewodniczącym Rady POT, co m.in. skraca drogę przenoszenia problemów branży do struktur kierowniczych i realizacyjnych POT. Dobrze – zdaniem PIT – układa się, w większości województw, współpraca z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Działa ich w kraju 16, ponadto z górą 100 Lokalnych OT.

 

Jednym z głównych partnerów Izby w zmaganiach o kształt zmian ustawy o izbach gospodarczych była Krajowa Izba Gospodarcza, której prezes Andrzej Arendarski znalazł się wśród gości XXI Walnego Zgromadzenia. Podobnie jak prezes POT Rafał Szmitke i wiceprezes Bartłomiej Walas, prezes PART Andrzej Saja, prezes zarządu fundacji „Teraz Polska” Krzysztof Przybył oraz kilka innych osób liczących się w gospodarce i turystyce.

 

Dzięki poparciu KIG, w wyniku nowelizacji ustawy o izbach gospodarczych, oddziały w izbach branżowych mogą posiadać obecnie osobowość prawną. A to oznacza pełne partnerstwo w województwach i możliwość pozyskiwania środków budżetowych będących w gestii samorządów. Ważnym elementem współpracy PIT z KIG jest uczestnictwo, jako jednego z 10 partnerów, w programie KIGNET II – Innowacyjna Gospodarka.

 

Dzięki temu Izba mogła zrealizować Akcję Promocji Polski w zakresie Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej. Sporo sukcesów odnotowano w sferze międzynarodowej. We wrześniu 2008 roku odbył się w Polsce Kongres 50-lecia SPAT – Stowarzyszenia Polsko – Amerykańskich Biur Podróży, jednego z głównych partnerów PIT na tamtejszym rynku. Przedstawiciele Izby uczestniczą – i są ich współorganizatorem – w rządowych spotkaniach zespołu ds. turystyki Rosji i Białorusi. W zakresie spraw międzynarodowych bardzo dobrze układa się współpraca PIT z MSiT.

 

Zawarto też porozumienia o współpracy z Albańską Izbą Turystyki – jej prezes, podobnie jak szefowa Litewskiej Izby Turystyki, byli gośćmi XXI Walnego Zgromadzenia. Podpisano również porozumienie z Syryjska Izbą Turystyki. Pozytywnie oceniono współpracę PIT z Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku, Moskwie i Sztokholmie.

 

XXI Walne Zgromadzenie PIT dokonało zmian w statucie, przyjęło też Stanowiska w kilku kwestiach szczególnie ważnych dla branży turystycznej. M.in. w sprawie Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych, promocji turystycznej Polski, ochrony interesów polskich biur podróży, koniecznych zmian prawnych dotyczących transportu autokarowego w turystyce oraz w prawie autorskim i prawach pokrewnych a także regulacji podatkowych VAT w hotelarstwie i gastronomii.

 

Kilku z tych kwestii poświęcono dyskusje panelowe zarówno w Hurgadzie, jak i w Luksorze. W dawnych antycznych Tebach – stolicy państwa faraonów – oprócz wspomnianych już wycieczek, odbyło się kilka imprez branżowych. Trochę niewypałem, ze względu na zlekceważenie go przez większość obecnych na XXI WZ polskich biur podróży, okazał się polsko – egipski worshop turystyczny. Pojawiło się na nim z Polski zaledwie kilkanaście osób, chyba więcej było z branży egipskiej.

 

Grono dziennikarzy polskich i bardzo aktywnych, zadających sporo konkretnych pytań na temat turystyki polskiej, egipskich, przybyło na konferencję prasową prezesa PIT. Z udziałem także prezesa POT Rafała Szmytke, prezydenta ETA – Egipskiego Związku Turystycznego Arma El Azabi, dyrektora Biura d/s Turystyki Ambasady Egiptu w Warszawie Ahmeda Shokry’ego oraz posła Tomasza Górskiego.

 

Jan Korsak, poza informacjami o przebiegu i ustaleniach Walnego Zgromadzenia, poinformował m.in. o podjęciu bardzo ważnej decyzji – promocji turystyki do Polski oraz wzroście zainteresowania w Egipcie naszym krajem związanego z tymi obradami. Niestety, jak na razie – powiedział – polsko–egipska wymiana turystyczna jest ruchem jednostronnym. Problem główny stanowią trudności z uzyskiwaniem wiz schengenowskich przez obywateli Egiptu.

 

Arm El Azabi podzielił się bardzo pozytywnymi wrażeniami z dwukrotnych w br. pobytów w Polsce, która dla Egipcjan – podkreślał – jest krajem bardzo interesującym. Wyraził też zadowolenie z pobytu tak licznych przedstawicieli polskiej branży turystycznej w Luksorze i nad Morzem Czerwonym. Zapowiedział również wprowadzenie w lutym 2010 roku nowego logo promującego turystykę do Egiptu.

 

Ahmed Shokry zapowiedział nowy, wzbogacony program pobytów w Egipcie dla turystów polskich. Nowością, którą w części dyskusyjnej konferencji prasowej zapowiedział przedstawiciel turystyki luksorskiej, będzie powiększenie za 3 miesiące liczby języków, w których odbywają się widowiska „Światło i dźwięk” w świątyniach Karnaku, Luksoru i Abu Simbel, także o polski.

 

Głównym punktem programu luksorskiego była jednak uroczysta kolacja i Gala 20–lecia PIT. 7 działaczy turystycznych z różnych regionów kraju: Iwona Machera, Alfreda Perczak, Bogusław Matlak, Grażyna Żak, Celina Grabowska, Helena Kobiela i Dariusz Miszczak oraz zespołowo Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy udekorowani zostali honorowymi odznakami „Za zasługi dla turystyki”.

 

Polska Izba Turystyki przyznała, a wręczali je prezesi Jan Korsak i Rafał Szmitke, 6 statuetek „Globus”. Otrzymali je:

Biuro obsługi ruchu turystycznego „All Tourist” – „Za wiodący produkt w turystyce krajowej i rehabilitacyjnej oraz promocję i wkład w rozwój polskiej turystyki”.

Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec – „Za promocję i wkład w rozwój polskiej turystyki”.

Sindbad Hotele Sp. z o.o. – „Za nowatorskie rozwiązania w systemach rezerwacji miejsc hotelowych”. Biuro usług turystycznych „Wera Tours” – Kazimierz Żeleszkiewicz – „Za wiodący produkt turystyczny w turystyce wyjazdowej oraz promocję i wkład w rozwój polskiej turystyki”.

Biuro podróży „Sun Tour” – „Za ofertę wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz promocję i wkład w rozwój polskiej turystyki”.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – „Za promocję i wkład w rozwój polskiej turystyki oraz współpracę z branżą turystyczną”.

 

Specjalne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu XXI Walnego Zgromadzenia PIT w Egipcie oraz metalowe talerze i dyplomy otrzymali: Minister Turystki Egiptu Zoheir Garranah, Prezydent ETA – Arm El Azabi, dyr. Ahmed Shokry i prezes biura podróży „Viva Club Polska” Tarek Abel Ghaffar. Były również listy gratulacyjne i ustne gratulacje dla PIT oraz prezesa Izby, statuetki i inne pamiątki. No i kolacja oraz występy artystyczne z oszałamiająco wykonanym tańcem derwiszy, dosyć przeciętnym tańcem brzucha oraz innymi numerami.

 

Mimo zdarzających się niedociągnięć organizacyjnych, których szczytem było prawie 3 – godzinne zakwaterowywanie polskich gości w hotelu ( 5* ) w Luksorze, wyjazd nad Nil był owocny i udany. A niemal wszyscy – bo zdarzyły się również komplikacje zdrowotne, w tym jedna zawiniona przez gościa ( skok na głowę do basenu bez sprawdzenia jego głębokości ) – uczestnicy XXI Walnego Zgromadzenia PIT i imprez mu towarzyszących, z którymi rozmawiałem, byli z niego zadowoleni.

 

Dodać do tego muszę kilka obserwacji zmian, jakie zaobserwowałem podczas grupowego, bądź indywidualnego zwiedzania miejsc w Egipcie, który znam nieźle z wielu już pobytów w tym kraju. Na każdym kroku widać poprawę infrastruktury oraz troskę o zabytki.

 

W Luksorze, w którym nie byłem od dwu lat, zobaczyłem kilka nowych lub odremontowanych hoteli i budowę kolejnych, chociaż także z przerwanymi pracami. Na terenie luksorskiej świątyni pięknie odrestaurowano XVII-wieczny meczet zbudowany na, nie odkopanych wówczas, ruinach z czasu faraonów. Uporządkowano też przylegający do niej rozległy plac od strony starej części miasta.

 

Rozkopany i zaniedbany przed dwoma laty plac przed świątynią w Karnaku oraz zbudowany na miejscu ruder pawilon wejściowy m.in. z makietami całego obiektu – stały się jej ładną wizytówką. Do świątyni Hatszepsut w Dolinie Królowych nie trzeba już dochodzić od pawilonu kasowego pieszo, gdyż niemal do samych schodów, na specjalnie zbudowany plac, dowożą gości elektryczne „pociągi”. Chociaż trochę szokuje, że ciągną je nie tylko elektryczne wózki, ale również…podnośniki widłowe. Szkoda tylko, że w samej świątyni zamknięto dostęp do ciekawych, barwnych płaskorzeźb ściennych: faraona i byka.

 

Nadal egzotyczna, pełna fantastycznych typów ludzkich i scenek – znowu zrobiłem tam blisko setkę kolejnych zdjęć – jest egipska, „dla miejscowych”, bardzo rzadko odwiedzana przez zagranicznych turystów, część suku w pobliżu luksorskiej antycznej świątyni. Są to – a jest ich w Egipcie o wiele więcej – miejsca, które nawet już wielokrotnie odwiedzane, „zaliczam” przy każdym kolejnym tam pobycie. Zawsze znajduję w nich bowiem coś nowego i ciekawego.

 

Zdjęcia autora.

 

P.S.

Relację tę przedrukowała, za zgodą redakcji i autora, Polska Izba Turystyki w swoim portalu: www.pit.org.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top