CHORWACJA: ZASZCZEPIENI TURYŚCI MILE WIDZIANI.

Chorwacja wprowadziła łagodniejsze warunki wjazdu na jej teren osób przyjeżdżających z innych krajów. Zgodnie z decyzją Państwowego Sztabu Obrony Cywilnej Republiki Chorwacji aktualnie obowiązują następujące przepisy.

• W przypadku wjazdu na teren Chorwacji po okazaniu negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov2, test PCR ważny jest 72 godziny od momentu pobrania materiału do badania, natomiast szybki test antygenowy, (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) – ważny jest 48 godzin,

• W przypadku osób zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja (Sputnik V) można przekroczyć granicę Chorwacji w okresie między 22 a 42 dniem od zaszczepienia. W przypadku osób zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki AstraZeneca okres ten przypada pomiędzy 22 a 84 dniem od zaszczepienia.

Przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji respektowane są UNIJNE CERTYFIKATY COVID (UCC), potwierdzające szczepienia, wynik testu lub ozdrowienie. Certyfikaty można pobrać między innymi z indywidualnego konta IKP https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta. Więcej informacji o Certyfikatach: https://www.gov.pl/web/certyfikat.

Podsumowując, od 2 czerwca 2021 r. obowiązują następujące kryteria zwalniające obywateli Unii Europejskiej z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny po przekraczaniu granicy Chorwacji:

• osoby, które, okażą negatywny wyniku testu PCR – nie starszy niż 72 h lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) – nie starszy niż 48 h.

lub • osoby, które zostały zaszczepione przeciwko Covid-19 szczepionkami uznawanymi przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Od zakończenia całego cyklu szczepień powinno upłynąć 14 dni. Wymagane jest potwierdzenie.

lub • osoby, które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja Sputnik V) mogą przekroczyć granicę Chorwacji w okresie minimum 22 dni i maksymalnie 42 dni od zaszczepienia. W przypadku szczepionki AstraZeneca okres ten wynosi minimum 22 dni, a maksymalnie 84 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki.

lub • osoby, które okażą potwierdzenie przejścia Covid-19 i zostały zaszczepione jedną dawką szczepionki w ciągu sześciu miesięcy od początku choroby Covid-19, a szczepienie odbyło się na mniej niż 180 dni przed przekroczeniem granicy.

Potrzebne jest posiadanie potwierdzeń przechorowana Covid-19 i szczepienia.

• osoby wyleczone z Covid-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) po okazaniu potwierdzenia od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego (testy wykonane maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy).

lub • dzieci do 12 roku życia podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, którzy spełniają wyżej wymienione warunki wjazdu do Chorwacji, zwolnione są z obowiązku testu.

Podróżni, którzy nie będą spełniać jednego z wyżej wymienionych warunków, przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji zostaną automatycznie skierowane przez Policję Graniczną na kwarantannę, która może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR/antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji. Osoby, które nie wykonają testu lub nie otrzymają negatywnego wyniku testu muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Lista szybkich testów antygenowych zaakceptowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

ENTER CROATIA

Aby ułatwić procedury zachęcamy do korzystania ze specjalnej aplikacji https://entercroatia.mup.hr/ która umożliwia jeszcze przed wjazdem na terytorium Chorwacji dokonania formalności związanych ze zgłoszeniem podróży w aplikacji EnterCroatia. Aplikacja jest dostępna również w języku polskim. Aplikacja ma nową funkcję polegającą na możliwości dodania następujących plików: zaświadczenia o przebytej chorobie / szczepieniu / negatywnym wyniku testu. Dozwolone formaty to: png, jpg, pdf i heic (do 5 MB).

EnterCroatia służy jedynie jako zgłoszenie wjazdu i pozwala na szybsze przekroczenie granicy państwowej Republiki Chorwacji, jeśli wszystkie dane zostaną wprowadzone poprawnie. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest zezwoleniem na wjazd i nie ma wartości dokumentu wymaganego do przekroczenia granicy. Dane zbierane są tylko i wyłącznie w celach epidemiologicznych.Jednocześnie zastrzega się prawo zmiany ww. warunków z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Zdjęcie: ChWT

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top