CHORWACJA: AKTUALIZACJA WARUNKÓW PRZEKRACZANIA GRANICY

Zgodnie z decyzją Państwowego Sztabu Ochrony Cywilnej Republiki Chorwacji z dnia 30 kwietnia 2021 roku została utrzymana większość warunkowi przekraczania państwowej granicy Republiki Chorwacji z dwiema ważnymi zmianami:

• W przypadku wjazdu na teren Chorwacji po okazaniu negatywnego wyniku szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) i pobytu dłuższego niż 10 dni w Chorwacji i pobytu dłuższego niż 10 dni – nie ma obowiązku powtarzania szybkiego testu antygenowego;

• Osoby, które zostały wyleczone z Covid-19 (tzw. ozdrowieńcy), które przyjęły jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 zwolnione są z obowiązku kwarantanny lub okazywania negatywnego wyniku PCR/szybkiego testu antygenowego 48h podczas przekraczania państwowej granicy chorwackiej.

Podsumowując, od 1 maja 2021 r. obowiązują następujące kryteria zwalniające obywateli Unii Europejskiej z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny po przekraczaniu granicy Chorwacji, którzy:

• okażą negatywny wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) – nie starszy niż 48h,

lub • zostali wyleczone z Covid-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) – potwierdzenie od lekarza o przebyciu choroby lub wynik pozytywnego testu PCR lub antygenowego (wykonany maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy),

lub • zostały zaszczepione przeciwko Covid-19 (14 dni od zakończenia całego cyklu szczepień) – wymagane jest potwierdzenie.

W przypadku osób wyleczonych z Covid-19 wystarczające jest przyjęcie 1 dawki szczepionki. oraz • dzieci do 7. roku życia podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów spełniających powyższe kryteria. Jednocześnie zastrzega się prawo zmiany ww. warunków z uwagi na sytuacją epidemiologiczną. Lista szybkich testów antygenowych zaakceptowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

Enter Croatia – nowa funkcja

Jednocześnie przypominamy, że tak jak w roku 2020, nadal obowiązuje zgłoszenie podróży w aplikacji EnterCroatia: https://entercroatia.mup.hr/ Aplikacja ma nową funkcję polegającą na możliwości dodania następujących plików: zaświadczenia o przebytej chorobie / szczepieniu / negatywnym wyniku testu. Dozwolone formaty to: png, jpg, pdf i heic (do 5 MB).

Przypominamy, że EnterCroatia służy jedynie jako zgłoszenie i pozwala na szybsze przekroczenie granicy państwowej Republiki Chorwacji, jeśli wszystkie dane zostaną wprowadzone poprawnie. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest zezwoleniem na wjazd i nie ma wartości dokumentu wymaganego do przekroczenia granicy. Dane zbierane są tylko i wyłącznie w celach epidemiologicznych.

Zdjęcie: ChWT

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top