BRANŻA TURYSTYCZNA: APEL O PAKIET WIZOWY DLA STREFY SCHENGEN

Stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli europejskiej branży turystycznej zaapelowały do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego o przyjęcie tzw. pakietu wizowego dla strefy Schengen. Jak wynika z danych UNWTO, Europa stopniowo traci swój udział w światowym rynku turystycznym. W 1980 roku wynosił on 64%, do 2010 spadł do poziomu 51%. Jeśli sytuacja się nie zmieni i inne rejony świata dalej będą wzmagały wysiłki, by zwiększyć przepływ turystów, udział Europy w rynku może spaść do 41% w 2030 r. Europejskiej stowarzyszenia branżowe, w tym ECTAA, do której należy też Polska Izba Turystyki, apelują o podjęcie kroków mających na celu odwrócenie tego trendu.

 

W świetle tych prognoz szczególnie ważne jest, by ułatwić ruch turystyczny do Europy poprzez usunięcie barier nałożonych przez obecnie obowiązujące, restrykcyjne przepisy wizowe w strefie Schengen. Tylko ich zlikwidowanie może sprawić, że Europa pozostanie światowym liderem turystycznym.

Komisja Europejska przewiduje, że ułatwienia dla turystów chcących pozyskać legalną wizę mogą przyczynić się do zwiększenia liczby przyjezdnych o 60% oraz wygenerować dodatkowe 25 miliardów euro obrotu rocznie.

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, która będzie głosowała pakiet wizowy, zawierający zmiany i ułatwienia zaproponowane przez Komisję Europejską, ma więc wyjątkową szansę utrzymać pozycję Europy jako światowej destynacji turystycznej numer jeden.

Branży turystycznej zależy w szczególności na tym, aby dać turystom możliwość pozyskania wizy wielokrotnego pobytu, co zachęci ich do wielokrotnych przyjazdów. Ważne jest też, aby nie zamykać turystom drogi do aplikowania o tego typu wizę.

Wśród innych ważnych postulatów znalazły się m.in. te dotyczące możliwości aplikowania o wizę w konsulacie najbliższym miejsca zamieszkania, zniesienie wymogu dostarczania zaświadczenia o zapewnionym noclegu, przedłużenie czasu na składanie aplikacji tak aby można było wcześniej zaplanować podróż, wprowadzenie szerszej możliwości uchylenia opłat wizowych oraz rozszerzenie zakresu wizy turystycznej.

Przedstawiciele branży przypominają, że przemysł turystyczny jest kluczowym europejskim pracodawcą, szczególnie ważnym w okresie wyjścia z kryzysu ekonomicznego. W 2014 roku turystyka była w Unii Europejskiej trzecią najważniejszą gałęzią gospodarki, generującą 10% PKB i zatrudniającą 13 milionów osób, z czego 91% to pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zdjęcia kolejno: Kraków, Lucerna, Paryż, Walencja, Wilno – Cezary Rudziński

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top