AUSTRIA: KLOSTERNEUBURG – OPACTWO I ŚWIĘTA KORONA

Widok kompleksu klasztornego na tle okolicznej zieleni.
Widok kompleksu klasztornego na tle okolicznej zieleni.

W odległości zaledwie kilku minut jazdy samochodem od centrum Wiednia leży malowniczy Klosterneuburg – miasto, które odegrało istotną rolę w historii powstania Austrii.

Doskonałym pomysłem na jego zwiedzenie są wycieczki z przewodnikiem, który w zajmujący sposób opowie o miejscu, którego historia rozpoczyna się ponad 900 lat temu, w roku 1114, gdy margrabia Lepopold III Babenberg (święty patron Austrii) kazał położyć kamień węgielny pod to wyjątkowe miejsce.

Opactwo Klosterneuburg założone przez margrabiego Leopolda III oraz jego żonę Agnieszkę od początku swojego istnienia pełniło rolę społecznego, kulturalnego oraz naukowego centrum ich ziem. Obecnie należy do najchętniej odwiedzanych miejsc w Dolnej Austrii, przyciągając dostępnymi tutaj na wyciągnięcie ręki działami sztuki średniowiecza, a także historią sztuki zaklętą w budynkach reprezentujących style od romańskiego, aż po historyzm.
Trasa zwiedzania prowadzi przez średniowieczny krużganek stanowiący serce klasztoru oraz najważniejsze dzieła sztuki znajdujące się w opactwie. Jest nim między innymi siedmioramienny kandelabr Agnieszki z XII wieku oraz ufundowana w 1616 roku korona arcyksięstwa – Święta Korona Kraju, której historia najlepiej obrazuje związek opactwa w Klosterneuburgu z powstaniem Austrii. Koronę tę, jako trzecią świętą koronę Habsburgów, przekazał opactwu Maksymilian III.
Punktem kulminacyjnym zwiedzania jest ołtarz Mikołaja z Verdun znajdujący się w kaplicy św. Leopolda, w której święty został pochowany. Ten stworzony w 1181 roku tryptyk ołtarzowy stanowi fascynujący przykład późnoromańskiego złotnictwa schyłku XII wieku. Wykonany z 51 emaliowanych obrazów prezentujących sceny ze Starego oraz Nowego Testamentu zachwyca wysoką jakością artystyczną, techniczną oraz znaczeniową.Poza przedstawieniem w sposób czytelny dla średniowiecznego odbiorcy najważniejszych wydarzeń biblijnych, z ukrzyżowaniem Jezusa w centralnym punkcie ołtarza, są na nim umieszczone także wizerunki aniołów, personifikacje cnót oraz napisy łacińskie nadające całości alegoryczny charakter.
Trasa zwiedzania obejmuje także kościół klasztorny, którego największe skarby to barokowe wyposażenie, cesarskie oratorium Karola VI i zachowane w oryginalnej formie siedemnastowieczne organy.
Klasztor w Klosterneuburgu, wyróżniający się wspaniałą architekturą i słynnymi działami sztuki średniowiecznej, należy do najważniejszych dóbr kulturowych Austrii.
Zwiedzanie jest możliwe przez cały rok i trwa około 60 minut. Cena z przewodnikiem wynosi 11 euro za osobę dla grup od 10 osób.
Zdjęcia: AOIT

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top