ALGIERSKA KONFERENCJA TURYSTYCZNA

 

 

Tegoroczne Targi Turystyczne TT Warsaw 2014 zgromadziły wielu wystawców z różnych krajów świata. Wśród nich była także Algieria, która zaprezentowała podczas konferencji prasowej swój program turystyczny i plan działania na najbliższe lata. Ze strony algierskiej uczestniczył w niej Dyrektor Generalny Ministerstwo Turystyki i Rzemiosła – Pan Moussa Bouteggui, przedstawiciele organizacji turystycznych, a także Charge d’Affairs a.i. Algierii – Pan Charif Khali kierujący misją dyplomatyczną podczas nieobecności w Polsce Ambasadora Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

 

Stronę polską reprezentowali: Andrzej Szymański – Prezes Warszawskiej Izby Turystyki oraz Andrzej Kozłowski, – dyrektor TT Warsaw i działacz turystyczny. W swoich wystąpieniach algierscy gospodarze przedstawila aktualne możliwości podróżowania do Algierii, w tym na daleką Saharę.

 

Przedstawiciele turystyki polskiej zadeklarowali gotowość dalszej współpracy w umacnianiu wzajemnych kontaktów i dokładaniu starań na rzecz rozszerzenia turystyki wyjazdowej polskich turystów do Algierii.

 

W konferencji wzięli też udział członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy – Podróżników „Globtroter”, którzy uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Agierii, w maju 2014 r. na zaproszenie Ministra ds. Turystyki i Rzemiosła Algierii i Ambasadora Algierii w Polsce.

 

W imieniu grupy uczestników tej podróży studyjnej zabrał głos red. Stanisław Łopuszański –wice przewodniczący Rady Programowej SD-P „Globtroter” i z-ca red. nacz. magazynu „Ambasador”. Opowiedział on o podróży polskich dziennikarzy do Algierii i wyraził pogląd, że dobre skutki w promocji każdego kraju dają podróże studyjne nie tylko touroperatorów, lecz także przedstawiciele mediów deklarując – „my dziennikarze jesteśmy gotowi w takiej promocji uczestniczyć”.

 

W imieniu organizatora wyjazdu ze strony polskiej i jego uczestników -podziękował on jeszcze raz Ministerstwu Turystki Algierii i Ambasadzie Algierii w Polsce za zaproszenie i zorganizowanie ww. wyjazdu studyjnego.

 

Na koniec, w imieniu Algiersko-Polskiej Izby Turystyki głos zabrał Wiceprezes Izby, Dyrektor ds. Promocji i Komunikacji – Pan Łukasz Witkowski, który potwierdził gotowość umacniania wzajemnych kontaktów i rozwoju turystyki między Polską i Algierią Spotkanie zakończył poczęstunek złożony ze słodkości kuchni algierskiej. Marek Klimaszewski Organizator wyjazdu studyjnego dziennikarzy do Algierii

 

Zdjęcia: Grzegorz Micuła 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top