WARSZAWA: SAMORZĄDOWCY BUŁGARSCY I POLSCY O GOSPODARCE I TURYSTYCE

W ambasadzie Bułgarii w Warszawie odbyło się spotkanie grupy samorządowców bułgarskich (m.in. prezydentów Burgas i Gabrowa, burmistrzów miast Małko Tyrnowo, Berkowica, i Sadowo) z szefową Janą Doczewą – kierownikiem departamentu „Stosunki międzynarodowe” w Narodowym Stowarzyszeniu Samorządów Bułgarskich, z samorządowcami polskimi. Rozmawiali m.in. na temat współpracy turystycznej.

Ze strony polskiej byli obecni: Andrzej Stypułkowski, z-ca prezydenta Łomży oraz burmistrz Serocka Artur Borkowski. Gospodarzem spotkania była Ambasada Bułgarii – J.E. Ambasador Pani Margarita Ganeva, dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie Kalina Stanczewa, radca do spraw turystyki Nikolaj Kostow i radca handlowy Jordan Draganczew.

Pani Ambasador mówiła o strukturze samorządów w Polsce i możliwościach ich współpracy z samorządami bułgarskimi, potrzebie działania na rzecz promocji bułgarskiej turystyki i przyciągania polskich turystów, współpracy ekonomicznej i handlowej, oraz wspólnych projektach związanych z funduszami europejskimi

Radca d.s. turystyki Nikolaj Kostow podkreślił wymierne efekty uczestnictwa w polskich targach turystycznych oraz promocji Bułgarii w wymiarze regionalnym, personalnym podejściu do polskich turystów, mówił o oczekiwaniach Polaków i odpowiednim przygotowaniu oferty turystycznej, a także o poszerzeniu ofert o turystykę górską, rowerową i agroturystykę.

Radca handlowy ambasady Jordan Draganczew mówił o specyfice finansowania polskich samorządów oraz o realnych możliwościach przygotowania wspólnych projektów za fundusze europejskie, a dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury Kalina Stanczewa o możliwości kulturalnej wymiany między samorządami, prezentacji lokalnej kultury w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie oraz o lokalnej współpracy instytucji kultury i biznesu z polskimi samorządami.

Miło nam poinformować, że wieloletni przyjaciel SD-P „Globtroter” Aleksander Gadżanow – Bułgar od lat mieszkający w Polsce, odznaczony został prestiżowym medalem „Paisjusza Chilendarskiego” przez Państwową Agencję Bułgarów za granicą, za wkład w pielęgnowanie dziedzictwa kultury bułgarskiej i promocji Bułgarii oraz wkład w rozwój stosunków kulturalnych z Polską. Medal wręczyła ambasador Bułgarii w Polsce JE Margarita Ganewa.

Paisjusz Chilendarski (1722-1773) mnich z klasztoru Chilendar na Świętej Górze Atos w Grecji, nazywany jest ojcem bułgarskiego Renesansu oraz ideologiem bułgarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego. Jako pierwszy w Bułgarii wyczuł nastroje społeczeństwa, podejmując się roli budziciela sumienia narodowego napisał „Słowianobułgarską historię”, obejmującą okres od założenia państwa bułgarskiego do zajęcia kraju przez Turków. Alkowi serdecznie gratulujemy prestiżowego odznaczenia.

Zdjęcia: ambasada Bułgarii

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top