TRAVEL ADVANCE: WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA TURYSTYKĘ

travel advance logo

Firma Travel Advance, zajmująca się marketingiem destynacji turystycznych, działająca na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, we współpracy z Travel Consul – globalną siecią zrzeszające wiodące agencje marketingowe działające w obszarze marketingu i PR destynacji turystycznych, opublikowała wyniki badania ankietowego, dotyczącego wpływu COVID-19 na turystykę. W internetowym badaniu przeprowadzonym w maju 2020 r. udział wzięło ponad 900 organizatorów turystyki (tour operatorów, agentów turystycznych, GSA, etc.). Jego celem było określenie wpływu wybuchu pandemii na branżę oraz sposobów na wyjście z kryzysu.

 

Jedną z najważniejszych kwestii poruszonych w trakcie badania było określenie przez ankietowanych najlepszego sposobu pomocy, jaki może zaoferować branży przy wychodzeniu z kryzysu lokalna DMO. Dwie trzecie respondentów uznało, że największą pomocą będzie wprowadzenie certyfikacji zachowania norm sanitarnych, potwierdzających bezpieczeństwo podróżnych. W dalszej kolejności respondenci podkreślili realizację kampanii marketingowych, prezentację aktualnych danych o kierunku oraz otrzymywanie bieżących informacji na tematy branżowe.

image002

Preferowany marketing w social mediach

W ramach najczęściej podejmowanych działań marketingowych pomagających wychodzić branży z kryzysu wymieniane były działania w mediach społecznościowych. Dwie trzecie respondentów określiło, że media społecznościowe stały się ich głównym wsparciem w komunikacji marketingowej. Kampanie prowadzone w internecie oraz bliska współpraca z mediami zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Wpływ COVID-19 na branżę turystyczną

W trzecim kwartale 2020 r. branża, która wzięła udział w badaniu przewiduje 73% spadek sprzedaży, zaś w czwartym kwartale – 60%. Dwie trzecie respondentów przewiduje, że bez wsparcia finansowego ze strony rządu będzie w stanie utrzymać działalność przez sześć miesięcy.

Działania wdrażane podczas kryzysu

Około 41% wszystkich respondentów w czasie pandemii tworzyło nowe produkty oraz zmieniło swój model biznesowy. Na drugim miejscu wymieniono wdrażanie programów poprawiających obsługę klienta oraz szkolenia.

Najlepsze metody komunikacji z klientami

Najlepszą metodą komunikacji z klientem w czasie pandemii okazał się e-mail. Co ciekawe, drugim najczęściej wskazywanym kanałem komunikacji była tradycyjna rozmowa telefoniczna. Zyskujące popularność wideokonferencje i livechaty zostały wskazane jedynie przez 17% badanych.

Organizacje turystyczne jako podstawowe źródło informacji

Za najlepsze źródło informacji w czasie pandemii aż 69% respondentów uznało izby turystyczne, zrzeszenia tour operatorów i biur podróży. Na następnych pozycjach wymieniano DMO’s, media branżowe, rząd i znajomych z branży.

Jak COVID-19 zmienił zasady

Zapytani o adaptację do nowych warunków w perspektywie przyszłego roku i dłuższej 70% respondentów podkreśliło, że jednym z najważniejszych zadań stojących przed organizatorami turystyki będzie modyfikacja warunków anulacji rezerwacji. Na kolejnych miejscach ankietowani wskazywali rozszerzenie kanałów komunikacji z klientem, dywersyfikację bądź zmianę oferty produktowej oraz nawiązywanie nowych partnerstw biznesowych.

Cały raport w znajduje się w załączeniu.

Wyniki badania z obszaru Polski:

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top