SEMINARIUM TURYSTYCZNE W „DOMU CHŁOPA”

Prezentacja walorów turystycznych Izraela jako Wakacyjnej Ziemi Obiecanej, Konsultacja projektu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Rejestru klauzul niedozwolonych w umowach o usługi turystyczne oraz Rola towarzystw ubezpieczeniowych i biur turystycznych w kształtowaniu świadomości konsumentów, były tematem Seminarium Turystycznego dla przedstawicieli branży, zorganizowanego w warszawskim „Domu Chłopa” przez OST „Gromada”, Ministerstwo Turystyki Izraela, Izbę Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Na seminarium to zaproszono również przedstawiciela naszego portalu.

 

 

„Izrael – mały kraj wielki jak świat” – tak zatytułowano jego wspólną prezentację przez Ministerstwo Turystyki Izraela i OST „Gromada”. Minister Jehuda Shen przypomniał podstawowe dane dotyczące jego kraju. 28 tys. km kw. powierzchni, 7.243 tys. mieszkańców – w tym 75% wyznawców judaizmu, 17,1% muzułmanów, 3% chrześcijan i 4,3% innych religii. Jako największe atrakcje wymienił Nazaret, Tel Awiw, Eljat, Jezioro Galilejskie, Jerozolimę i Morze Martwe.

 

Oraz ofertę kraju położonego na styku 3 kontynentów: turystyki historycznej, archeologicznej, pielgrzymkowej, kongresowej, wypoczynku i spa, aktywnych urlopów, incentive oraz agroturystykę z możliwością m.in. obserwowania ptaków. W trochę żartobliwej formie przedstawił rozwój turystyki w Ziemi Świętej. Od 12 turystów, jak ich określił, w roku 1200 p.n.e. z dochodem w postaci… sprzedaży im mleka i miodu, poprzez 10 tys., tym razem już prawdziwych turystów w roku 1950, z wpływem z tego tytułu pół miliona dolarów, do 3,3 mln gości i 4,2 mld $ wpływów od nich w roku 2010.

 

Polacy, których w ub. r. przybyło do Izraela 135 tys. są tam 7-mym pod względem wielkości rynkiem przyjazdowym. 17% naszych rodaków przyjeżdża na pielgrzymki, 15% aby poznać kraj, 10% na wypoczynek, reszta w celu odwiedzenia przyjaciół. Podkreślił wysoki stopień zadowolenia Polaków z tego, co im zaoferował Izrael. 78% było zadowolonych z hoteli, 95% z jedzenia i picia, 88% z przewodników, 80% z walorów turystycznych, a 65% z zakupów.

 

Izrael promuje się w Polsce aktualnie m.in. na bilboardach w Warszawie i innych dużych miastach: Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Katowicach. Wycieczki do Ziemi Świętej organizuje m.in. „Gromada” we współpracy ze sprawdzonym biurem podróży „Genesis”, które było m.in. również organizatorem papieskich pielgrzymek do Ziemi Świętej Jana Pawła II i Benedykta XVI.

 

„Gromada” proponuje trzy rodzaje wyjazdów z dwoma programami znajdującymi się w jej katalogu „Lato 2011”. „Izrael. Ziemia Święta”, 9-dniową, poznawczą, przede wszystkim do miast i miejsc biblijnych: Betlejem, Nazaretu, Jerozolimy, Kany Galilejskiej, Kafarnaum, Tabghy oraz nad Jezioro Galilejskie. Ale także do starego miasta i portu Akki, Tel Awiwu z Jaffą, Haify, Cezarei, Safes i Banias.

 

Równie długi, ale nieco inny, jest program łączony Izraela i Jordanii: „Z wizytą w Ziemi Świętej i Jordanii”. Nowością zaś, nie uwzględnioną w katalogu – program uczestnicy seminarium otrzymali osobno – będzie 8-dniowa „Pielgrzymka Śladami Chrystusa” w dniach 8-15 września br. M.in. – poza podstawowymi miejscami biblijnymi – także na Wzgórza Golan oraz do Qumran i Masady nam Morzem Martwym.

 

Swoimi wrażeniami z trzech pobytów w Izraelu podzielił się prezes OST „Gromada” Jan Błoński. Przedstawił także aktualną sytuację spółdzielni, która od roku realizuje nową politykę rozwoju, którą streścił jako walkę o rynek dobrze przygotowanymi produktami. Ministerstwo Turystyki Izraela i „Gromada” wydały kilka interesujących, bezpłatnych folderów w języku polskim i mapek poświęconych temu krajowi. Ich okładki reprodukujemy.

 

Dużym zainteresowaniem uczestników seminarium cieszyła się również, określona jako konsultacja projektu Prezesa UOKiK dotyczącego Rejestru klauzul niedozwolonych. Przygotowana na piśmie z wieloma przykładami i przedstawiona przez przedstawiciela tego Urzędu wywołała gorącą i ciekawą dyskusję świadczącą, jak jest to ważny dla branży problem.

 

W informacji na temat klauzul niedozwolonych przygotowanej przez OUKiK – w organizacji dyskusji nad nią żywy udział wzięli członkowie IT RP z prezesem Aleksandrem Giertlerem oraz PIT – zawarto podsumowanie kontroli prowadzonych przez ten Urząd w biurach podróży i agencjach turystycznych. Wykazały one, że organizatorzy usług turystycznych stosują postanowienia nie tylko niekorzystne dla klientów, ale także sprzeczne z obowiązującym prawem.

 

W ponad 130 firmach wybranych losowo na terenie całego kraju różnego rodzaju nieprawidłowości dotyczące głównie naruszeń ustawy o usługach turystycznych oraz tożsamych ze znajdującymi się w Rejestrze klauzul niedozwolonych, stwierdzono aż w 96,4%. Były to postanowienia istotne dla klientów, mające wpływ na koszt wykupionych usług turystycznych oraz sprzeczne z prawem.

 

Mające istotny wpływ na koszty wycieczki, poza sytuacjami wyraźnie określonymi w ustawie o usługach turystycznych, zmianie programu imprez oraz wielu ich warunków niezgodnych z umową czy katalogiem ofert, bez przyznania turyście możliwości odstąpienia w takich przypadkach od umowy bez ponoszenia kosztów.

 

Dotyczy to także – podkreśla Urząd – ofert last minute. Niedopuszczalne w takich przypadkach jest zamieszczanie klauzul zmieniających katalogowe warunki imprezy, np. standardu zakwaterowania. Ochrona klientów przed nieuczciwymi biurami podróży – bo i takie jeszcze się trafiają – lub próbującymi przerzucić na nich koszty ew. nieprzewidywalnych sytuacji, jest oczywiście konieczna.

 

To samo powinno jednak dotyczyć – podkreślali dyskutanci – także biur podróży. Tymczasem bezkarnie działają, nierzadko na granicy prawa lub nawet przekraczając je, różnego rodzaju stowarzyszenia ”ochrony konsumentów”, szczególnie aktywne w odniesieniu do branży turystycznej. Wszczynają one ogromną większość spraw bez wcześniejszego zażądania od firm turystycznych wycofania się z, niedopuszczalnych ich zdaniem, klauzul, gdyż pozwala im na to prawo.

 

I gotowe są – przytaczano konkretne przykłady – zrezygnować z pozwu, także w przyszłości, o ile firma zapłaci n. p. 7-krotność wysokości honorarium adwokata za wniesienie sprawy. Co już wyraźnie prosi się o interwencję prokuratury, zrzeszenia prawników w stosunku do tak postępujących ich członków oraz organów nadzorujących te „pro konsumenckie” stowarzyszenia.

 

Jak bardzo niedoskonałe jest prawo w tym zakresie, niech świadczy fakt, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie musi uzasadniać swoich wyroków – a treść niektórych, przytoczonych jako przykłady, klauzul uznanych za niedopuszczalne, pozwala postawić pytanie czy sędziowie aby na pewno znają prawo cywilne – odrzucać sprawy merytorycznie identyczne z już rozpatrzonymi i wpisanymi do Rejestru klauzul niedozwolonych itp.

 

Przedstawiciel UOKiK potwierdził, że takie fakty mają miejsce, ale Urząd obowiązują przepisy nawet, gdy są one niedoskonałe. Gdy firma turystyczna stosuje klauzule już uznane za niedozwolone, musi on wszcząć postępowanie. A po prawomocnym wyroku sądu wpisać kolejny przypadek do Rejestru. Wydaje się, takie przynajmniej odniosłem wrażenie, że w wyniku tej dyskusji nastąpiło zbliżenie stanowisk Urzędu i przedstawicieli branży turystycznej, a jej argumenty i przytoczone fakty zostaną wzięte pod uwagę przy okazji niezbędnych zmian w prawie. Bo to, że są one konieczne i pilne, jest chyba oczywiste.

 

Na bardzo profesjonalnie i przejrzyście przygotowaną przez TU Europa SA prezentację „Ubezpieczenie – Ważna Sprawa” zabrakło już czasu. Wszyscy uczestnicy otrzymali ją jednak w wersji drukowanej, przedstawiciel Towarzystwa mógł więc ograniczyć się do jednego, ale ważnego tematu: w jakim stopniu Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia pomoc na koszt NFZ podczas pobytu za granicą.

 

Przedstawił bardzo zróżnicowaną praktykę w tym zakresie w różnych krajach UE oraz przykłady wysokich niekiedy kosztów nie posiadania przez pacjenta takiej karty. Równocześnie potwierdził znany fakt, że poza EKUZ należy, wybierając się za granicę, wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Gdyż tylko to pozwoli ew. koszty następstw nieszczęśliwego wypadku czy choroby ograniczyć do minimum.

 

I zaapelował do biur podróży aby informowały o tym klientów oraz zachęcały ich do zabierania ze sobą kart EKUZ, niezależnie od ubezpieczenia, jakie wykupuje dla nich, w przypadku imprez grupowych, firma turystyczna. W sumie było to więc bardzo udane seminarium, które jego uczestnikom dostarczyło wiele nowych faktów i argumentów do następnych dyskusji.

Zdjęcia autora.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top