POT: KONKURS EDEN POLSKA 2017 ROZSTRZYGNIĘTY !

Podczas gali i konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie przez Polską Organizację Turystyczną ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu Komisji Europejskiej EDEN na „Najlepszą Europejską Destynację”. Co roku w każdym z krajów uczestniczących w tym prestiżowym konkursie – Polska bierze w nim udział od 2009 roku – wyłaniana jest jedna oferta turystyczna, a także wyróżnienia w nim. Pod uwagę brane są miejsca unikalne, o wyjątkowych walorach kulturalnych i przyrodniczych, dotychczas nie odkryte, a przynajmniej szerzej nieznane. Przy czym zgodne z motywem przewodnim roku – w 2017 jest to dziedzictwo kulturowe. Kandydaci muszą również spełniać inne kryteria. Zwłaszcza dotyczące dbaści o zachowanie zrównoważonego rozwoju oraz współdziałania lokalnych społeczności w realizacji programu i oferty.

Konkurs promuje bowiem miejsca w których prowadzone są działania proekologiczne i utrzymujące właściwe proporcje między szybkim rozwojem turystyki oraz poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Ma on również przyczyniać się do zachowania i promocji kultury, a także lokalnych tradycji. Ponadto pozytywnie wpływać na przedłużanie sezonu i ograniczanie zjawiska sezonowości w turystyce.

Laureaci wyłaniani co roku w poszczególnych krajach dołączani są do turystycznej sieci Najlepszych Europejskich Destylacji. Mają prawo do posługiwania się tytułem laureata EDEN – European Destinations of ExcelleNce. Dzięki czemu informacje o nich docierają do szerokiego grona turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Są również wspólnie promowane.

Zwycięzcy konkursu biorą udział w Brukseli w gali wręczenia nagród wszystkim nowym europejskim destynacjom wyłonionym w danym roku. W przypadku naszych, Polska Organizacja Turystyczna, która, wraz ze współpracującymi z nią Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, jest organizatorem polskiej edycji konkursu EDEN, włącza zarówno zwycięzców, jak i wyróżnionych, do swoich działań promocyjnych w kraju i za granicą.

W br. o tytuł polskiego laureata lub wyróżnienia ubiegało się 18 kandydatów. Kapituła tegorocznej edycji wybrała z nich trójkę. Laureatem został Wielokulturowy Nurt Bugu, który swoją działalnością wpisuje się w promocje wartości opartych na dziedzictwie kulturowym i pozwala odkryć oraz przybliża bogatą spuściznę tego regionu kraju.

Zawarta w jego nazwie wielokulturowość oddaje specyfikę obszaru położonego nad Bugiem, wzdłuż granicy z Ukrainą i Białorusią, wyjątkowego zarówno pod względem krajobrazowym, jak i historycznym oraz kulturowym. Jest to kraina styku kultur i granic w której przenikają się tradycje prawosławia, katolicyzmu i judaizmu, a także islamu polskich Tatarów. W regionie tym organizowanych jest wiele ważnych wydarzeń.

Zwłaszcza Festiwal Trzech Kultur we Włodawie odwołujący się do dziedzictwa przyszłości. Landart Festiwal z plenerowymi galeriami sztuki. Plenery malarskie i rzeźbiarskie we Uroczysku Zaborek i Włodawie.

Poza wielokulturowym wizerunkiem promowane są także walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru: Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, Poleski Szlak Konny czy Plenerowe Galerie Sztuki nad Bugiem.

W tym regionie Polski znajduje się również wiele zabytków kulturalnych i religijnych, także sanktuariów o niepowtarzalnej architekturze, jak np. w Kodniu, Jabłecznej i Włodawie. Organizowanych jest również wiele mniejszych imprez lokalnych związanych z tradycją regionu. Przy czym z każdorazowym zaangażowaniu miejscowych społeczności. Także dostarczaniem materiałów do realizacji instalacji artystycznych.

W tegorocznej edycji konkursu wyróżniono też Europejską Wieś Dziedzictwa Kulturowego w Swołowie na Pomorzu oraz szlak turystyczny Wielki Gościniec Litewski. O Swołowie nazywanym stolicą „Krainy w kratę” pisałem obszerniej na naszych łamach po dziennikarskim wyjeździe studyjnym w tamte strony i tekst ten nadal jest do przeczytania.

Wieś ta, leżąca 16 km na południe od Ustki i 14 km na zachód od Słupska, założona we wczesnym średniowieczu, należy do najstarszych i najlepiej zachowanych na Pomorzu. Ma unikalne walory architektoniczne i przestrzenne, z 15 zrewitalizowanymi zabytkowymi budynkami, a przede wszystkim niezmienionym od wieków kształtem. Tamtejsze Muzeum Kultury Ludowej Pomorza organizuje też wiele wydarzeń kulturalnych.

W br. zaprasza na: * 22-23 lipca – Dziecięcą Zagrodę. * 4-6 sierpnia – Plener kowalski. * 15 sierpnia – Pomorskie Święto Ziół. * 9 września – Babie lato i Święto Miodu. * 11-12 listopada – Na św. Marcina najlepsza Pomorska Gęsina. * 10 grudnia – Jarmark bożonarodzeniowy. Muzeum otwarte jest przez cały rok, z tym, że od 15 czerwca do 31 sierpnia przez 7 dni w tygodniu – w poniedziałki tylko najważniejszy obiekt, Zagroda Albrechta. W pozostałych miesiącach w poniedziałki jest nieczynne, a we wtorki dostępna jest tylko wspomniana zagroda.

Szlak turystyczny Wielki Gościniec Litewski obejmuje historyczną trasę prowadzącą niegdyś z Warszawy, spod budynku dawnej Poczty Saskiej na Krakowskim Przedmieściu 25, do Wilna. Na jego świetnym planie wydanym przez Lokalna Organizację Turystyczną w Sokołowie Podlaskim, z miniaturowymi rysunkami zabytków, można zobaczyć wiele miejscowości oraz kilka, wartych poznania, odgałęzień od szlaku głównego.

Na terenie Polski prowadzi on z Warszawy m.in. przez Sulejówek, Okuniew, Stanisławów, Liw, Węgrów i Sokołów Podlaski. Dalej są odgałęzienia do Skrzeszewa, Wirowa i Drohiczyna na wschód i do Ciechanowca i Rudki na północ

 I kontynuacja Gościńca m.in. przez Brańsk, Białystok, Wasilków, Czarną Białostocką oraz Sokółkę do Kuźnicy. Na kontynuacji tej trasy poza granicą Polski na mapie uwzględniono m.in. Grodno na Białorusi.

Na Litwie natomiast Druskienniki, Merecz (Merkine), Orany (Varena), Olkieniki (Valkininkai) – z odgałęzieniem do Lejpun (Lieponys) i dalej do Wilna, z odgałęzieniem do Trok (Ttrakai).

Na odwrocie wspomnianej mapy są opisy zabytków i atrakcji miejscowości znajdujących się na trasie. W folderze wydanym również przez tę LOK znajduje się mnóstwo dodatkowych informacji o atrakcjach Wielkiego Gościńca Litewskiego. Zarówno w przeszłości, jak i współcześnie. O wielkich ludziach związanych z nim, wspaniałych zabytkach, niezwykłych krajobrazach i, oczywiście, o oryginalnej kuchni Mazowsza i Podlasia.

Przedstawiciele laureata oraz wyróżnionych destynacji w trakcie odbierania dyplomów i statuetek, zaprezentowali je krótko uczestnikom gali, podkreślając zbiorową pracę zarówno organizatorów tych projektów turystycznych, jak i tamtejszych społeczności lokalnych. 

 

Zdjęcia autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top