PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE SCHODZI POD ZIEMIĘ

Podpiwniczenie dziedzińca, powiększenie sal wystawowych i bloku seminaryjnego oraz przestrzeni naukowych – to główne elementy projektu realizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Łączna wartość inwestycji wynosi 22 mln zł, z czego dofinansowanie unijne 15 mln zł. 

27 października 2009 w urzędzie marszałkowskim podpisano preumowę dotyczącą projektu. Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem to jeden z projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013.

 

Beneficjentem projektu jest Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

– Jest to jedna z większych planowych inwestycji w naszych placówkach kulturalnych. Całość kosztować będzie 22 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 15 mln zł. Brakujące 7 mln zł dołoży Samorząd Województwa Mazowieckiego – powiedział marszałek Adam Struzik. – Dzięki tej inwestycji jedno z najważniejszych muzeów w Warszawie dwukrotnie powiększy swoją przestrzeń wystawienniczą. Przebudowa dziedzińca to także szansa na ożywienie muzeum i poszerzenie jego oferty o szereg imprez plenerowych – dodał.

 

Dzięki projektowi muzeum będzie mogło poszerzyć swoją dotychczasową ofertę wystawienniczą. Obszerniejsze powierzchnie muzeum pozwolą organizować więcej wystaw czasowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ponadto rozbudowa sal dydaktycznych umożliwi przeprowadzenie bardziej zróżnicowanych zajęć opartych m.in. na nowoczesnych środkach audiowizualnych, a także wprowadzenie zajęć interaktywnych.

 

Stworzenie nowoczesnej sali odczytowo-kinowej wraz z zapleczem umożliwi organizowanie konferencji i spotkań naukowych, a także wykładów dla szerokiej publiczności. Wszystkie prace modernizacyjne prowadzić będą także do pełnego udostępnienia oferty kulturalnej Państwowego Muzeum Archeologicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 – Myślę, że można śmiało powiedzieć, iż dzięki planowanej przebudowie muzeum archeologiczne stanie się jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Warszawie. Oczywiście liczymy na to, że projekt uda się zakończyć przed czasem – podkreślił wicemarszałek Ludwik Rakowski. – Jest to historyczna data dla Państwowego Muzeum Archeologicznego. Dzięki przebudowie przed muzeum otworzą się nowe możliwości. Zasoby muzeum staną się dostępne dla wszystkich zwiedzających, w tym także osób niepełnosprawnych.

 

Podpiwniczenie umożliwi nam umieścić tam większą liczbę sal wykładowych. Przebudowa pozwoli także na udostępnienie biblioteki archeologicznej wszystkim czytelnikom, niezależnie od godzin pracy muzeum. Co ciekawe efektów tej olbrzymiej przebudowy pozornie nie będzie widać z zewnątrz. Musimy pamiętać, że budynek jest zabytkowy i nie można ingerować w jego architekturę. Dlatego muzeum musi zejść do podziemi – żartował dr Wojciech Brzeziński, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

 

Głównym elementem realizowanego przez muzeum projektu będzie podpiwniczenie (częściowo na głębokość dwóch kondygnacji) dziedzińca wewnętrznego. Obecnie pełni on rolę pomocniczą. Znajdują sie tam: parking dla samochodów, ogródek letni restauracji, a także część magazynowa. Projekt zakłada natomiast nadanie mu funkcji reprezentacyjnej – miejsca głównego wejścia do muzeum i równocześnie placu przedwejściowego, na którym zlokalizowana będzie ekspozycja informująca o najciekawszych zbiorach muzeum.

 

Odbywać tam się będą mogły również imprezy plenerowe o charakterze historycznym i artystycznym. Ponadto w ramach projektu powiększone zostaną sale wystawowe, pracownie naukowe, a także blok seminaryjny, który będzie pełnił rolę sali wykładowej. Blok seminaryjny składał sie będzie z dużej sali wykładowej i 3 sal dydaktyczno-seminaryjnych – każda z własnym zapleczem. Z sal tych będzie można korzystać w godzinach niezależnych od pracy muzeum. Zmieniona zostanie również lokalizacja biblioteki. Dostępna ona będzie bezpośrednio z dziedzińca dzięki czemu czytelnicy będą mogli z niej korzystać jak z innych bibliotek publicznych. Prace budowlane i adaptacyjne przewidziane są na lata 2012 – 2015.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top