NIEMCY: ROK BEETHOVENOWSKI 2020 PRZEDŁUŻONY O 9 MIESIĘCY

Rok Beethovenowski 2020 upamiętniający 250 rocznicę urodzin wielkiego niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethovena (16.12.1770 Bonn, † 26.3.1827 Wiedeń), który rozpoczął się 16 grudnia 2019 roku w jego rodzinnym mieście w Nadrenii i miał zakończyć 31 grudnia br, przedłużony został o 9 miesięcy – do 30 września 2021 roku!

Przyczyna oczywista: pandemia koronawirusa Covid 2019, która już „wykreśliła” z programu 3 miesiące. Wydłużony Rok Beethovenowski 2020 oraz prezentacja Niemiec jako kraju muzyki, a także innych atrakcji turystycznych naszego zachodniego sąsiada, zwłaszcza krajów związkowych: Saksonii i Nadrenii – Północnej Westfalii, były tematem spotkania prasowego w Warszawie.

Zorganizowanego przez przedstawicielstwo w Polsce DZT – Niemieckiej Centrali Turystyki oraz gości z Drezna i Krainy Łaby – Michał Rydza z Biura Marketingu Dresden Elbeland oraz Julii Bauer z Tourismus NRW e.V. Prezentację prowadził dyrektor warszawskiego przedstawicielstwa DZT Tomasz Pędzik. Przedstawił on aktualną sytuację w turystyce niemieckiej i miejsce w niej gości z Polski.

Rok ubiegły był dla niej, jako kolejny po raz dziesiąty, rekordowy pod względem liczby zagranicznych turystów oraz noclegów, z których skorzystali. Tych drugich było w sumie 89,9 milionów! Co stanowiło w porównaniu z rokiem 2018 wzrost o 2,6%, przy czym w przypadku gości z Polski był to wzrost o 6,3%. Niemcy stały się Nr 1 w Europie pod względem podróży kulturowych. O ile we wszystkich na naszym kontynencie uczestniczyło w 2019 roku 183,5 mln osób, to w tej kategorii podróży do Niemiec 21,8 mln.

Rok bieżący, głównie ze względu na pandemię i trzymiesięczny całkowity brak turystów, przyniósł w niemieckiej turystyce załamanie, podobnie jak na całym świecie. I półrocze br. zakończyło się tam spadkiem liczby noclegów aż o 59,9%. Przy czym o ile w przypadku USA był to spadek aż 71,9%, Szwajcarii 57,8%, a Holandii 50,9%, w przypadku gości z Polski tylko o 35,6%.

Dyr. Pędzik przypomniał o najważniejszych niemieckich atrakcjach kulturalnych. M.in. 61 obiektach Światowego Dziedzictwa z Listy UNESCO. 6750 muzeach, odwiedzanych przez 114 mln osób rocznie. Ponad 80 operach z 600 spektaklami operowymi i operetkowymi rocznie, co w tej dziedzinie stawia ten kraj w światowej czołówce. 200 wydarzeniach w dziedzinie mody i lifestylu.

Bardziej szczegółowo mówił o imprezach Roku Beethovena. W tych, które już odbyły się w 40 krajach świata uczestniczyło, lub obserwowało je, 3,2 miliarda (!!!) ludzi. Beethoven skomponował 340 utworów: symfonii, koncertów fortepianowych i skrzypcowych, kwartetów skrzypcowych i operę „Fidelio”, granych na całym świecie.

Stały się one inspiracją także dla muzyki współczesnej, a konieczność zmieszczenia całej, 74 minutowej IX Symfonii na jednej płycie CD spowodowała, że taka dlugość nagrania stała się standardem. Z innych przytoczonych ciekawostek wspomnę jeszcze  że utwory Beethovena słuchane są miesięcznie przez 5,1 mln odbiorców cyfrowego serwisu muzycznego Spotify.

Prezentacji towarzyszyła, w przerwach między poszczególnymi wystąpieniami, muzyka Beethovena w wykonaniu śpiewaczki Tatiany Hempel – Gierlach, z akompaniamentem Moniki Kolasińskiej. Uczestnicy usłyszeli pieśni: „Mignon” i „Die Trommel” do słów J.W. Goethego, „Ich liebe dich” do słów K.F/W. Herrosee. A na zakończenie spotkania „Odę do radości” (Ode an der Freude) do słów. F. Schillera, stanowiącą zakończenie IX Symfonii i hymn Unii Europejskiej.

Najpierw w oryginale niemieckim, a następne po polsku z udziałem uczestników spotkania, którzy otrzymali jej ładnie wydany tekst. Ale wcześniej były jeszcze prezentacje atrakcji turystycznych, przede wszystkim muzycznych i kulturalnych, dwu krajów związkowych: sąsiadującej z Polską Saksonii i stron rodzinnych wielkiego kompozytora, Nadrenii – Północnej Westfalii.

Oraz programu przedłużonego Roku Beethovena. Drezno i Krainę Łaby ciekawie zaprezentował Michał Rydz. Przede wszystkim najcenniejsze zabytki stolicy tego kraju związkowego oraz obiekty i imprezy muzyczne oraz zamki, pałace i inne atrakcje w jej okolicach. Natomiast reprezentantka Nadrenii i Północnej Westfalii Julia Bauer pokazała tamtejsze „magnesy” przyciągające turystów krajowych i zagranicznych.

Obok zabytków także 1 park narodowy, 12 krajobrazowych, 9 parków rozrywki, wielowiekowe tradycje piwne i słynne miejsca zakupów. Przedstawiła m.in. najważniejsze fakty dotyczące muzyki w tym kraju związkowym. A także najważniejsze tamtejsze zabytki, cuda natury, ofertę shoppingową –„ CentrO” w Oberhausen jest największym centrum handlowym w Europie. Zapowiedziała też najważniejsze imprezy zaplanowane na rok 2021.

Do uczestników warszawskiego spotkania prasowego zwrócili się także, z ekranu, przedstawiciele tego kraju związkowego i Roku Beethovensowskiego. Burmistrz Bonn Ashok Sidharan i dyrektor Beethovens Jubiläums Ralf Birkner. Natomiast najważniejsze punkty przedłużonego programu Roku Beethovenowskiego omówiła Agata Płońska z warszawskiego przedstawicielstwa DZT. Bardziej szczegółowe i aktualne informacje na temat tych imprez znaleźć można na stronach: www.bthavn2020.de i germany.travel/beethoven2020

Zdjęcia.autora

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top