NIEMCY: DOMINUJE TURYSTYKA MIEJSKA

Dzięki ponadprzeciętnym wzrostom wielkie miasta i regiony metropolitalne umacniają swoje pozycje w czołówce rankingu turystyki przyjazdowej do Niemiec. „W miastach z liczbą ponad 100.000 mieszkańców Federalny Urząd Statystyczny zarejestrował w roku 2014 prawie 42 miliony noclegów przyjezdnych z zagranicy w placówkach dysponujących ponad dziesięcioma łóżkami, co oznacza plus 6,6 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Wielkie miasta wnoszą tym samym nieproporcjonalnie duży wkład w świetnie prosperujący niemiecki Incoming” – uzasadnia znaczenie tego segmentu rynku Petra Hedorfer, Prezes Zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT).

 

 

Silne impulsy z metropolii

 

Głównie miasta będące jednocześnie krajami związkowymi kładą mocny akcent na Incoming. Berlin jako najpopularniejszy cel turystyki miejskiej odnotował w roku 2014 w porównaniu z rokiem poprzednim jej wzrost o 8,1% udzielając gościom zagranicznym 12,5 miliona noclegów. Hamburg poprawił dotychczasowy wynik o 10,3% co w liczbach bezwzględnych daje trzy miliony noclegów.

Natomiast Brema zanotowała prawie pół miliona noclegów zagranicznych przyjezdnych, co stanowiło ich wzrost o 9,7%. Najważniejsze dla turystycznej przyjazdówki miasta Niemiec prezentują się wspólnie na interkontynentalnych rynkach jako „Magic Cities“. W statystyce noclegów przyjezdnych zza oceanu udział Magic Cities w łącznym bilansie wyniósł 32,6%, przy średniej krajowej na poziomie 23,5%.

Dietrich von Albedyll, przewodniczący Zrzeszenia Marketingowego Magic Cities wyjaśnia:

„Od roku 2009 odnotowaliśmy wzrost liczby noclegów zagranicznych w Magic Cities z 20,5 do 33 mln w roku 2014. Wielka różnorodność niemieckich regionów metropolitalnych daje Niemcom jako krajowi turystycznemu przewagę w stosunku do monocentrycznych europejskich sąsiadów. Promujące się niemieckie metropolie akcentują szeroki wachlarz oferty i zachęcają ciągle nowymi pomysłami na miejskie podróże po Republice Federalnej.“

 

Kultura i historia głównym magnesem

 

Miasta uniwersyteckie z co najmniej 700-letnią historią kooperują ze sobą od 1993 roku pod egidą zrzeszenia o nazwie Marketingvereinigung Historic Highlights of Germany na wybranych rynkach, zdecydowanie preferujących miasta i kulturę. Trzynastu członków tego zrzeszenia udzieliło łącznie w roku 2014 ponad 2,7 mln noclegów przyjezdnych z zagranicy, czyli 6,5% wszystkich noclegów w wielkich miastach.

Björn Rudek, Dyrektor Zarządzający Zrzeszenia Marketingowego Historic Highlights of Germany, dodaje: „Od 2009 do 2014 liczba zagranicznych noclegów w miastach – członkach naszego zrzeszenia – wzrosła w ujęciu skumulowanym o 22 procent”.

 

Zdjęcia: Cezary Rudziński

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top