ZIELONY PIERŚCIEŃ LUBELSZCZYZNY

ZIELONY PIERŚCIEŃ LUBELSZCZYZNY
 
 
Lubelszczyzna jest jednym z bardzo interesujących regionów Polski, o ciągle zbyt mało znanym szerzej bogactwie zabytków, przyrody, krajobrazów, historii, zwyczajów oraz regionalnej kuchni. Ich popularyzacja oraz rozwój w tamtych stronach turystyki stanowić może ogromną atrakcję dla gości, a równocześnie aktywizację gospodarczą poszczególnych miejscowości. Tym celom służyć ma stworzenie przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” wspólnie z 16 gminami północnej części województwa, Krainy Rowerowej przy Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie. Nazwa trochę przydługa, ale oddająca istotę pomysłu. W Krainie tej wytoczono i oznakowano już ponad 500 km tras tworzących pętle rowerowe na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowickiego parków krajobrazowych.
 
 
Przygotowano bardzo ciekawe propozycje 15 Wypraw Odkrywców (questów) nie oznakowanymi, ale bogatymi w atrakcje szlakami rowerowymi i pieszymi podczas których turysta ma odnaleźć hasło i „skarb”. A także, po spełnieniu wymogów, zdobyć Odznakę Krainy Rowerowej przy Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie. Autorzy tego pomysłu przypominają, że Bursztynowy Szlak Greenways jest trasą dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego.
 
Prowadzi ona z Budapesztu przez Bańską Bystrzycę na Słowacji do Krakowa i dalej Doliną Wisły do Bałtyku. Osią tej międzynarodowej inicjatywy jest projektowany i wytyczany szlak rowerowy wraz z pętlami tematycznymi. Szlak przeznaczony jest również dla turystyki pieszej, wodnej oraz innych form ekoturystyki oraz turystyki dziedzictwa historycznego i kulturalnego.
 
Przy historycznym bursztynowym szlaku – czytamy w nadesłanej nam informacji pomysłodawców – skupiało się życie mieszkańców Europy Środkowej zapisane w legendach, krajobrazie krain czy skarbach miast i miasteczek rozwijających się przez setki lat dzięki licznym kontaktom handlowym i kulturowym… Współczesny Bursztynowy Szlak eksponuje unikalne wartości poszczególnych regionów, ich przyrodę, tradycje, lokalne kuchnie, rzemiosło, sztukę, imprezy i jarmarki. Są one dzisiaj, jak symboliczny bursztyn w przeszłości, magnesem przyciągającym podróżnych – miłośników turystyki przyjaznej dla środowiska.”
 
Zaś trasy rowerowe „Zielonego Pierścienia Lubelszczyzny” prowadzą przez malownicze tereny wspomnianych już parków krajobrazowych, a także wzdłuż przełomu środkowej Wisły i pradoliny Wieprza. Przez region ten biegnie również, na odcinku od Janowca do Dęblina, ponad 60 km odcinek międzynarodowego Bursztynowego Szlaku Greenways.
 
Turyści, którzy będą podróżować po tych trasach posmakują – zapewnia prezes LGD „Zielony Pierścień” Zbigniew Pacholik posmakują u nas wyśmienitych produktów regionalnych, spotkają autentycznych lokalnych twórców, powędrują trasami questów w poszukiwaniu skarbów, wezmą udział w imprezach kulturalnych.
 
Dodając, że w drugiej połowie kwietnia br. uruchomiony zostanie serwis internetowy www.krainarowerowa.pl, dzięki któremu turyści będą mogli znaleźć więcej informacji i łatwiej zaplanować sobie wyprawy rowerem w tamte strony. Już ukazało się natomiast kilka publikacji poświęconych temu projektowi bezpłatnych, gdyż dofinansowanych, podobnie jak sam projekt tych tras, z funduszy unijnych.
 
Mapa tego regionu zawiera wszystkie oznakowane szlaki na terenie 16 gmin. Zaznaczono na nich miejsca wypoczynku dla turystów, tablice informacyjne, izby produktów lokalnych oraz szlaki Wypraw Odkrywców – questy. 80 – stronicowy Paszport Krainy pomyślany został jako zaproszenie do indywidualnego poznawania miejsc rekomendowanych przez „Zielony Pierścień”.
 
Poza miejscem na dane turysty, informacjach o Krainie, mapką tras oraz regulaminem wspomnianej już odznaki rowerowej w 4 stopniach: od popularnej, poprzez brązową, srebrną po złotą, zawiera on 64 strony – miejsca zlokalizowane na terenie 16 gmin, które oferują ciekawą przygodę, spotkanie z lokalnymi twórcami, poznawanie dziedzictwa historycznego i krajobrazowego. A także zdjęcie, lokalne adresy i strony internetowe oraz miejsce na potwierdzenie stemplem pobytu tam.
 
Co stanowić będzie dodatkową pamiątkę. 184 – stronicowy, zeszytowego formatu przewodnik autorstwa Sławomira Łowczaka „Kraina Rowerowa przy Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie”  z tytułem również w języku angielskim prezentuje, z licznymi zdjęciami, 16 tras z opisem ich przebiegu, stopnia trudności, informacjami o walorach przyrodniczych, historii zwiedzanych miejsc, zabytkach i ludziach.
 
Na końcu opisu każdej trasy znajdują się dwu stronicowe streszczenia tych opisów po angielsku. Integralną częścią tego przewodnika jest wspomniany już Paszport Krainy Rowerowej. Bardzo ciekawa i oryginalna jest również 92-stronicowa książeczka „Wyprawy Odkrywców po skarb na Bursztynowym Szlaku Greenways”.
 
Opublikowało ją, jako pracę zbiorową, Bankowe Towarzystwo Rowerowe w Nałęczowie i stanowi ona ilustrowany rysunkami oraz zdjęciami przewodnik po urokliwych zakątkach nadwiślańskiego Trójkąta Turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy.
 
Zachęcać ma ona, i robi to z powodzeniem, zawierając nie tylko mnóstwo informacji, ale także ciekawostek, do Wypraw Odkrywców z miejscami na wpisywanie haseł z odkrywanych na 16 trasach liter. Tematyka tych questów pomyślanych także jako świetna zabawa dla turystów „w każdym wieku” jest różnorodna. Przykładowo wymienię kilka z nich:
 
„Tropem bociana podróżnika”, „Z imć Onufrym od Świętej Anny do holenderni”, „Markuszów Sobieskiego”, „O dawnym życiu na wsi”, „Śladami papieża Jana Pawła II”, „Od Kraka do Sacrum”, „Wieś przy wieży”, „Tajemnice wąwozów”, „Gołąb – nadwiślańskie Loreto”.
 
Publikacja ta, podobnie jak obszerny, 159-stronicowy formatu A4 „Plan Rozwoju Turystyki dla subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy na lata 2012 – 2020” wydana została w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię i jej programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W sumie więc wydawnictwa te stanowią pokaźny zasób informacji i wiedzy, zachęcając do poznawania tych regionów kraju.
 
Wydawcą trzech pierwszych oraz ostatniego z nich jest LKD „Zielony Pierścień”. Opracowanie wydawnicze przewodnika „Kraina Rowerowa…” i „Paszportu” zapewniła spółka Amistad z Krakowa w ramach programu „Polska turystyczna”. Mapy natomiast „Kartpol” w Lublinie. Jak już wspomniałem, wszystkie te publikacje są bezpłatne.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top