Nowości z ośrodków informacji turystycznej

HISZPANIA: MEET 2021

Od 20 do 23 kwietnia odbędą się pierwsze branżowe spotkania on-line z hiszpańskim sektorem turystycznym organizowane przez Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce we współpracy z firmą Hiszpania de Luxe – Meet Hiszpania 2021.

AUSTRIA: LISA WEDDING NOWĄ DYREKTOR GENERALNĄ ŎSTERREICH WERBUNG

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązki dyrektor generalnej narodowej organizacji turystycznej Österreich Werbung, po jednogłośnej decyzji komisji rekrutującej, przejmie Lisa Weddig. Oficjalnym przedstawicielem Österreich Werbung w Polsce jest Narodowe Biuro Promocji Austrii (austria.info Sp. z o.o.).„Lisa Weddig ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu jako odnosząca sukcesy menadżerka ds. turystyki w trzech krajach. Jako wieloletnia dyrektor generalna dużej firmy turystycznej w Austrii wnosi ogromną wiedzę z zakresu zarządzania operacyjnego, rozwoju strategicznego i tworzenia zrównoważonych struktur.

CHORWACJA: W PEŁNI PRZYGOTOWANA DO SEZONU TURYSTYCZNEGO

Zgodnie z decyzją Państwowego Sztabu Ochrony Cywilnej Republiki Chorwacji z dnia 15 kwietnia 2021 roku zostały utrzymane następujące warunki przekraczania państwowej granicy Republiki Chorwacji, a dotyczące obywateli Unii Europejskiej: z obowiązku odbywania 10-dniowej kwarantanny zwolnione są m.in. osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów: