informacje

KONARY: NOWE ŻYCIE PAŁACU DOMANIOWSKIEGO

Piękne miejsca, urocze rezydencje, krynoliny, wystawne uczty i... piękne samochody. To marzenia wielu. Jako, że te się niekiedy spełniają postanowiliśmy pojechać w wyjątkowo urokliwe miejsce na Mazowszu, do Pałacu Domaniowskiego, położonego o około 95 km na południe od Warszawy. Stoi on w Konarach nad zalewem Domaniowskim i przeżywa nowe życie. Reklamuje się jako Resort & Conference, proponuje jednak również szeroką ofertę dla rodzin. Pałac ten jest jednym z najcenniejszych zabytków południowego Mazowsza i obecnie stoi nad zalewem powstałym po spiętrzeniu rzeki Radomki. Pełni on funkcję rekreacyjną a jednocześnie jest zbiornikiem wodnym. Objeżdżamy zalew dookoła. Prawie zewsząd widać pałac, a najpiękniej wygląda on od strony plaży.

BRANŻA TURYSTYCZNA: APEL O PAKIET WIZOWY DLA STREFY SCHENGEN

Stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli europejskiej branży turystycznej zaapelowały do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego o przyjęcie tzw. pakietu wizowego dla strefy Schengen. Jak wynika z danych UNWTO, Europa stopniowo traci swój udział w światowym rynku turystycznym. W 1980 roku wynosił on 64%, do 2010 spadł do poziomu 51%. Jeśli sytuacja się nie zmieni i inne rejony świata dalej będą wzmagały wysiłki, by zwiększyć przepływ turystów, udział Europy w rynku może spaść do 41% w 2030 r. Europejskiej stowarzyszenia branżowe, w tym ECTAA, do której należy też Polska Izba Turystyki, apelują o podjęcie kroków mających na celu odwrócenie tego trendu.

PIT: NIEWIARYGODNY KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

Z Polskiej Izby Turystyki otrzymaliśmy Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej polskich biur podróży, przedstawianie jej w niektórych mediach oraz wiarygodności informacji Krajowego Rejestru Długów. Ze względu na jego wagę oraz znaczenie dla branży turystycznej i jej klientów, publikujemy je w całości.

 

OŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

 

Z przykrością i zdumieniem obserwujemy trwające od kilku dni bezrefleksyjne ataki medialne na branżę turystyczną, oparte na materiałach prasowych dostarczonych przez Krajowy Rejestr Długów. Nie chcąc wchodzić w polemikę z tymi publikacjami, które są pełne sprzeczności i nieścisłości, pragnę jedynie zwrócić uwagę na jakość źródeł, na które powołują się ich autorzy. Krajowy Rejestr Długów, wbrew powszechnie panującej opinii, nie jest żadnym bezstronnym organem nadzoru finansowego, lecz komercyjną firmą, która żyje ze sprzedaży certyfikatów rzetelności tym przedsiębiorcom, którzy mieli szczęście nie trafić do jej rejestrów.