Wydawnictwa

W ŚWIĘTOKRZYSKIM STEPIE

 „Ponidzie jest swoistą syntezą natury i sztuki - przekonuje autor przewodnika Michał Jurecki; Na tym stosunkowo niewielkim obszarze napotkamy zarówno roślinność pontyjskich stepów, jak i wspaniały las bukowy; jest tu perła gotyku - kolegiata wiślicka, a także wspaniały wykwit klasycyzmu - kościół w Krzyżanowicach. Majestat chęcińskiego zamku, unikatowość pińczowskiej synagogi, zjawiskowość ariańskich zborów, to tylko niektóre tematy, które można zgłębić w publikacji”.

PRZEWODNIKI BEZDROŻY: PERU I BOLIWIA

„Peru i Boliwia”, to drugi, po zrecenzowanej przed paroma dniami przeze mnie „Tajlandii”, świetny przewodnik wydawnictwa „Bezdroża” inaugurujący jego działalność edytorską w 2010 roku. Najobszerniejszy i najdokładniejszy z dotychczas wydanych w języku polskim po tych krajach. Niemiecki autor, także m. in. pracy dyplomowej z dziedziny socjoekonomii andyjskiej wyżyny Peru – znawca tego regionu Ameryki Południowej i zafascynowany nim podróżnik, przedstawia w nim masę informacji o tych dwu państwach, ich przeszłości i współczesności, miejscach wartych zobaczenia, jak również rad jak poznawać je w sposób racjonalny i bezpieczny.

MNISI WSCHODU I ZACHODU

Historia monastycyzmu chrześcijańskiego pokazuje, że książka ta jest próbą całościowego przedstawienia fenomenu życia zakonnego w chrześcijaństwie. Autorzy – poza głównym Juanem Marią Laboa są to znakomici znawcy pustelnictwa i życia zakonnego prezentują uniwersalizm tego zjawiska; monastycyzm starotestamentowy (m.in. Esseńczycy), śródziemnomorskie korzenie drogi życia; śledzą kolejne fazy rozwojowe monastycyzmu od starożytnych początków po czasy współczesne. Zwracają uwagę na punkty zwrotne, postaci wielkich reformatorów, opisują formacje i nurty.