Wydawnictwa

BEZDROŻA: SZWECJA – TRAVELBOOK

Naszemu sąsiadowi po północnej stronie Bałtyku poświęcono już wiele przewodników turystycznych w języku polskim. Zarówno przedstawiających Szwecję i jej atrakcje, jak i uwzględniające ją w przewodnikach po całej Skandynawii, czy tylko wybrane miasta i regiony tego kraju, a nawet dla węższego kręgu czytelników, np. dla żeglarzy. Na uwagę zasługuje najnowszy, wydany przez Bezdroża w serii travelbooków. W mojej ocenie jeden z najlepszych w niej, a przeczytałem ich już około pół setki. Napisany przez autora zarówno wydanego również przez Bezdroża, ale w serii Classic, obszernego przewodnika po całej Skandynawii, jak i po wielu innych krajach. Urodzonego w Polsce, ale mieszkającego od blisko 40 lat w Sztokholmie podróżnika i przewodnika wycieczek. Zna więc on Szwecję doskonale i pisze o niej kompetentnie oraz ciekawie. Dodatkowymi walorami tego przewodnika jest bardzo duża liczba, niemal 180, kolorowych zdjęć, a także 34 informacje, głównie ciekawostkowe w ramkach. Ponadto 8 planów i mapek oraz 5 obszerniejszych wkładek monotematycznych. Na tylnej okładce autor i wydawca piszą:

BEZDROŻA: ESTONIA I HELSINKI – TRAVELBOOK

Połączenie w jednym przewodniku jakiegoś kraju oraz stolicy sąsiedniego, ale położonego za morzem, wydaje się dosyć zaskakujące. Ale w przypadku Estonii i Helsinek ma rację bytu. Nie tyle dlatego, że mieszkańcy obu należą do tej samej, ugrofińskiej grupy językowej, do której należy również węgierski, bo nie jest to podobieństwo ich języków pozwalające na łatwe zrozumienie i kontakty. Ale przede wszystkim ze względu na stosunkowo niewielką odległość stolic Estonii i Finlandii: Tallina i Helsinek oddzielonych tylko wodami Zatoki Fińskiej i dobre połączenia promowe między nimi. Zaś z Polski do Finlandii najwygodniejsza trasa samochodowa prowadzi właśnie przez Litwę, Łotwę i Estonię. Nowe wydanie przewodnika Bezdroży w serii travelbooków napisanego przez dwójkę polskich autorów, który właśnie ukazało się, prezentuje przede wszystkim ten ostatni kraj i jego turystyczne atrakcje. Z paru w języku polskim, kilku różnych wydawnictw, jakie mam na temat Estonii w bibliotece, zarówno poświęconych tylko temu krajowi, jak i wszystkim trzem „po radzieckim” krajom nadbałtyckim – także Litwie i Łotwie, jest chyba najpełniejszy, przejrzysty, dobrze napisany oraz bogato ilustrowany ponad 150 kolorowymi zdjęciami. Zawiera też 10 planów i mapek, 4 duże wkładki monotematyczne oraz ponad 40 krótkich informacji i ciekawostek w ramkach włamanych w tekst.

BEZDROŻA: TRANSYLWANIA I MARMAROSZ – TRAVELBOOK

Dobrym pomysłem było poświęcenie dwóm, chyba najbogatszym w zabytki i inne atrakcje turystycznie regionom tego kraju, osobnego przewodnika. Każdy, kto tam był, bez wątpienia zgodzi się bowiem z ich prezentacją na jego tylnej okładce: „Historyczna Transylwania oraz przylegający do niej Marmarosz to jedne z najciekawszych regionów Rumunii. Burzliwa historia, długie tradycje wielokulturowości oraz wspaniała przyroda stopiły się tu w unikatowy konglomerat. Tutejsze atrakcje można wyliczać niemal bez końca: średniowieczne miasta, obronne kościoły saskie, zamki i kasztele węgierskich rodów, drewniane karpackie cerkwie, chłopskie warownie, skanseny i wsie, w których zatrzymał się czas, wspaniale i dzikie góry…”. Skoncentrowanie się tylko na tych regionach pozwoliło autorom obszerniej i dokładniej, niż ma to miejsce w ogólnych przewodnikach poświęconych całym krajom, zaprezentować nie tylko tamtejsze zabytkowe miasta, miasteczka i wsie oraz liczone w setkach, jeżeli uwzględnić także detale, niezwykłe atrakcje, ale także skomplikowaną i burzliwą przeszłość oraz ciekawą współczesność, społeczeństwo, konglomerat kultur, języków i kuchni, przyrodę oraz krajobrazy. Przy czym w sposób interesujący, zachęcający do poznawania tamtych stron. Przewodnik wzbogaca ponad 170 kolorowych zdjęć, 10 map i planów, 4 duże, dwustronicowe wkładki oraz 24 krótsze informacje i ciekawostki włamane w tekst w ramkach.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Podróżników GLOBTROTER

Booking.com