Wydawnictwa

BEZDROŻA: GRUZJA – T&S

Oficyna Bezdroża rozpoczęła wydawanie nowej serii przewodników turystycznych #travel&style, z nadtytułami „Podróże to styl życia”. Wyglądają efektownie. Rozmiarami są nieco większe od tych z serii Classic i travelbooków, a od tych drugich również obszerniejsze objętościowo. Drukowane na dobrym, dosyć grubym papierze, co poprawia jakość zamieszczonych zdjęć, powoduje jednak, że przewodniki te są dosyć ciężkie. Z mnóstwem ilustracji, „nowoczesnym” łamaniem poszczególnych stron: różną wielkością czcionek, piktogramami, licznymi krótkimi informacjami – ciekawostkami w ramkach włamanych w tekst i jeszcze krótszymi, jednozdaniowymi na pomarańczowym tle. Z gumką przymocowaną do tylnej okładki, która ma ułatwić nakładanie jej na dowolną stronę i szybsze ponowne otwieranie w tym miejscu. A co oferują czytelnikowi – turyście ponadto? Zwłaszcza w przypadku informacji, najważniejszych przecież w przewodnikach? Lekturę pierwszych sześciu przysłanych mi do recenzji rozpocząłem nie w porządku alfabetycznym ich tytułów, lecz od mojej ulubionej Gruzji. Na wewnętrznych stronach rozkładanej przedniej okładki jest mapa Kraju Kartlów, jak nazywają go sami Gruzini. Za tylną włożony plan Tbilisi z angielską pisownią nazw ulic, placów i obiektów oraz spisem ulic.

BEZDROŻA: GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – TRAVELBOOK

Regionowi Gór Świętokrzyskich i miastom: Kielce oraz Sandomierz i ich okolicom poświęcony został kolejny z tegorocznych przewodników Bezdroży z serii travelbooków.óJak wszystkie w niej zawiera sporo, bo 115 głównie kolorowych fotografii, 4 mapki nie ujęte jednak w spisie, 3 duże wkładki tematyczne oraz 23 krótszych informacji i ciekawostek włamanych w tekst. Autor, także innych przewodników wydanych przez tę oficynę, również po innych krajach, na wstępie prezentuje główne atrakcje tej części Polski, sugerując przede wszystkim ich poznanie. Po cztery: „Spacerkiem przez Kielce”, „Przez ziemię sandomierską”, „Osobliwości przyrody świętokrzyskiej” i „Szlakiem zabytków Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego”. Ponadto pięć „Zamków i pałaców”. Oba rozdziały wstępne: Informacje praktyczne, tym razem bez A-Z i Informacje krajoznawcze z ABC, zawierają chyba wszystko ważne, o czym powinien wiedzieć czytelnik – turysta. Ze stosunkowo obszernymi informacjami o dojazdach w te regiony i lokalnej komunikacji publicznej. W ABC uwagę zwracają: wykaz dorocznych wydarzeń kulturalnych i turystycznych oraz kalendarium historyczne od 3900 roku p.n.e. do 1998 r. – powstania woj. świętokrzyskiego.

BEZDROŻA: PODLASIE I SUWALSZCZYZNA – TRAVELBOOK

Te dwa regiony Polski są wyjątkowo ciekawe ze względu na wielo: kulturowość, etniczność i konfesyjność. Obok dominujących w nich Polaków, mieszkają tam również, i to od wieków, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy i Żydzi. Katolicy, prawosławni, staroobrzędowcy, protestanci, muzułmanie i wyznawcy judaizmu. Znalazło to odbicie w tamtejszej architekturze i zabytkach, zwyczajach, kuchni itp. Bardzo interesująco i kompetentnie przedstawił je oraz inne atrakcje turystyczne autor przewodnika Bezdroży z serii travelbooków, związany z tamtymi stronami miejscem zamieszkania i pracą dziennikarską. Jest to, podkreślę już na wstępie, nie tylko jeden z najobszerniejszych przewodników z tej serii, ale równocześnie, w mojej ocenie, jeden z najlepszych. A przeczytałem i zrecenzowałem znakomitą większość wydanych dotychczas w niej. Bardzo obfity w nim jest również zestaw ponad 170 kolorowych zdjęć. Przewodnik wzbogaca ponadto 10 planów i mapek, 5 dużych wkładek monotematycznych oraz 28 informacji i ciekawostek w ramkach włamanych w tekst. Zachęcając do podróży na Podlasie i Suwalszczyznę oraz poznawanie ich, autor, zgodnie z zasadą obowiązującą w tej serii przewodników, najpierw prezentuje główne, jego zdaniem, które generalnie podzielam, tamtejsze atrakcje.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Podróżników GLOBTROTER

Booking.com