Wydarzenia

TURECKA ANTALYA: SPOTKANIE Z DZIENNIKARZAMI W WARSZAWIE

W Warszawie przebywała delegacja gospodarcza, w tym turystyczna Antalyi, najpopularniejszej miejscowości na tureckiej Riwierze Śródziemnomorskiej. Podpisała ona umowę o współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą, spotkała się także z przedstawicielami polskich mediów. Było to śniadanie prasowe z luźnymi rozmowami, nie zaś konferencja z tradycyjną prezentacją regionu i jego walorów. Ze sporą jednak dawką informacji oraz odpowiedzi na pytania dziennikarzy zainteresowanych aktualną sytuacją oraz perspektywami rozwoju turystyki w tym regionie. Który, podobnie jak cała ta branża w Turcji, przeżywała ostatnio poważny kryzys spowodowany atakami terrorystycznymi i zagrożeniem z tego powodu, konfliktem, zażegnanym już, z Rosją oraz nieudanym puczem wojskowym.

Czytaj więcej...

TURYSTYCZNE PRZEDSTAWICIELSTWO SAKSONII W POLSCE

Saksonia, sąsiadujący z Polską niemiecki kraj związkowy, otworzył przedstawicielstwo turystyczne w Polsce. To dobra wiadomość zarówno dla naszej oraz tamtejszej branży turystycznej, jak i polskich dziennikarzy turystycznych. Tym bardziej, że w ostatnim czasie odnotowaliśmy likwidację w Polsce kilku takich przedstawicielstw innych krajów. Z zaskakującymi – dla nich, a oczywistymi dla naszej branży i mediów – negatywnymi tego skutkami, że wspomnę o Egipcie. Polska jest dużym, liczącym się w Europie turystycznym rynkiem wyjazdowym, ale trzeba być na nim obecnym i promować się, mieć bieżące kontakty z biurami podróży oraz prasą, aby zachęcać polskich turystów do odwiedzania i wypoczynku właśnie w tych, a nie innych miejscach świata. Sama ich atrakcyjność już nie wystarcza.

Czytaj więcej...

POT: EDEN – NAJLEPSZE EUROPEJSKIE DESTYNACJE TURYSTYCZNE

Spotkaniem z przedstawicielami mediów w Warszawie rozpoczęła się w Polsce tegoroczna edycja konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje EDEN. W Polsce jego organizatorem jest, od 2009 roku, Polska Organizacja Turystyczna. Projekt ten ma na celu stworzenie europejskich uznanych i rozpoznawalnych obszarów turystycznych, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego Europy. Konkurs adresowany jest do ośrodków turystycznych spełniających kryteria nakreślone przez Komisję Europejską. Dzięki którym możliwe jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszanie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki oraz zacieśnianie współpracy między zwycięskimi ośrodkami. Ponadto konkurs ten ma na celu wyłonienie miejsc mających unikatowe atrakcje turystyczne.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Dziennikarzy Podróżników GLOBTROTER

Booking.com