CZECHY: PORTMONEUM W NOWEJ ODSŁONIE

Niezwykłe muzeum Josefa Váchala w skromnym domku urzędnika, drukarza i miłośnika sztuki Josefa Portmana, od jego nazwiska nazwane Portmoneum, znajdujące się przy bocznej uliczce na Wzgórzu Zamkowym w Litomyszli, przeszło w br. gruntowny remont z rozbudową o nowy dział oraz częściową zmianą ekspozycji. I w nowej odsłonie ponownie udostępniono je zwiedzającym.

TYROL: PAKIET DLA BEZPIECZNEJ TURYSTYKI ZIMOWEJ

Zagwarantowaniu w sezonie zimowym 2020/21 bezpiecznego wypoczynku w Tyrolu, służyć ma tzw. „Pakiet dla bezpiecznej turystyki zimowej” wprowadzony przez rząd austriacki. Oto informacje o najważniejszych środkach bezpieczeństwa dotyczących gastronomii, après-ski, wyciągów górskich oraz szkółek narciarskich.

LITWA: NOWE ŻYCIE STARYCH DWORÓW

Wraz ze wzrostem świadomości coraz częściej mówi się o równowadze i życiu w harmonii z otaczającym nas środowiskiem. Zarówno konsumenci, jak i decydenci coraz częściej mówią o produktach, które można poddawać recyklingowi. Tego zrównoważonego stylu życia nie musimy szukać daleko – wystarczy cofnąć się do okresu sprzed rewolucji przemysłowej. W tamtych czasach to dwory były drogowskazami do zrównoważonego postępu, rozwiązań technologicznych oraz trwałej i estetycznej architektury.