TRAVEL ADVANCE: WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA TURYSTYKĘ

travel advance logo

Firma Travel Advance, zajmująca się marketingiem destynacji turystycznych, działająca na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, we współpracy z Travel Consul – globalną siecią zrzeszające wiodące agencje marketingowe działające w obszarze marketingu i PR destynacji turystycznych, opublikowała wyniki badania ankietowego, dotyczącego wpływu COVID-19 na turystykę. W internetowym badaniu przeprowadzonym w maju 2020 r. udział wzięło ponad 900 organizatorów turystyki (tour operatorów, agentów turystycznych, GSA, etc.). Jego celem było określenie wpływu wybuchu pandemii na branżę oraz sposobów na wyjście z kryzysu.

WYDAWNICTWO ROZPISANI: POWAŁĘSAJMY SIĘ PO POLSCE. SZLAKIEM LECHA WAŁĘSY

Ukazał się ciekawy przewodnik "Powałęsajmy się po Polsce. Szlakiem Lecha Wałęsy" napisany przez Jarosława Fischbacha, geografa, podróżnika, byłego członka pierwszej Solidarności. Autor był pracownikiem Instytutu Geografii UŁ i prezesem Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej, przez wiele lat prowadził biuro turystyczne Turpol. Od wielu lat podróżuje po świecie śladami Polaków, tropiąc i opisując ich losy.

NIEMCY: KAMPANIA „MARZENIA STAJĄ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ” I TOASTY NA ODLEGŁOŚĆ

Po ponownym otwarciu granic, które nastąpiło w większości krajów europejskich, Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) rozpoczęła kampanię "Germany – Dreams Become Reality" (Niemcy – marzenia stają się rzeczywistością). Po trzech miesiącach izolacji ludzi (lockdownu) w Europie, DZT znów zaprasza do spędzenia letnich wakacji w Niemczech.