informacje

PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE SCHODZI POD ZIEMIĘ

Podpiwniczenie dziedzińca, powiększenie sal wystawowych i bloku seminaryjnego oraz przestrzeni naukowych - to główne elementy projektu realizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Łączna wartość inwestycji wynosi 22 mln zł, z czego dofinansowanie unijne 15 mln zł. 

27 października 2009 w urzędzie marszałkowskim podpisano preumowę dotyczącą projektu. Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem to jeden z projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013.

NOWE CENTRUM AMADEUSA W WARSZAWIE

1 listopada br. światowa firma Amadeus, czołowy dostawca rozwiązań technologicznych i dystrybucyjnych dla branży turystycznej otwiera w Warszawie Solution Centre - centrum rozwiązań technologicznych dla regionu CESE (z ang. Central, Eastern and Southern Europe). W Centralnej, Wschodniej i Południowej Europie Amadeus jest jedynym systemem GDS obecnym we wszystkich 32 krajach regionu. Firma Amadeus maw nich 18 biur sprzedaży i marketingu, obsługujące wszystkie kraje regionu.

LITWA - MNIEJ TURYSTÓW

Litwa odnotowała znaczący spadek ruchu turystycznego w I półroczu 2009 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wysoki jest on także w Wilnie rozpatrywanym osobno, mimo iż miasto to jest Europejską Stolicą Kultury 2009 i w prognozach zakładało wzrost przyjazdów, w tym zagranicznych o kilkanaście procent.