informacje

GROMADA: TRZECIA GWIAZDKA DLA BUSKA ZDROJU

 

 

Hotel GROMADA Busko Zdrój zlokalizowany przy ulicy Waryńskiego 10 zyskał prawo do posługiwania się trzecią gwiazdką. Decyzję o podwyższeniu kategorii obiektu wydał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Podwyższenie kategoryzacji Hotelu GROMADA Busko Zdrój z dwóch na trzy gwiazdki zwiększa znacznie możliwości obiektu. Hotel może startować w przetargach na organizację szkoleń, w tych przypadkach tylko hotele trzygwiazdkowe mają preferencyjne punkty. Może pozyskać więcej klientów biznesowych oraz klientów z rynków zachodnich i wschodnich, którzy mają określone wymagania, co do statusu wybieranego hotelu.

 

OST GROMADA: NOWA STRATEGIA

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA intensyfikuje procesy restrukturyzacyjne i optymalizuje sieć hotelową. Pozbywa się nierentownych hoteli i przygotowuje otwarcie hotelu kongresowego w Krakowie. Podpisana 29 grudnia 2012 r. umowa sprzedaży hoteli w Ostrowcu Świętokrzyskim i Przemyślu jest elementem nowej strategii OST GROMADA. 
 
Po przeprowadzeniu dokładnego audytu sieci postanowilono zrezygnować z lokalizacji, w których aktualne i prognozowane nasilenie ruchu turystycznego, w tym również turystyki biznesowej, nie wskazuje na możliwość osiągnięcia oczekiwanego wyniku ekonomicznego w perspektywie krótszej niż 4 lata.
 

TRANSPORT PRZED EURO 2012 – KURIOZALNE WYMOGI PRZEWOŹNIKÓW

Nie zgłoszenie wypożyczalni od razu faktu kradzieży pojazdu oznacza, że dokonał jej najemca. Takie warunki próbował narzucić klientom jeden z naszych geniuszy biznesu.

 

Większość przedsiębiorstw zajmujących się tego rodzaju usługami informowała natomiast wypożyczających, że w ogóle nie ponoszą one odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu, braki w wyposażeniu oraz kradzież.

 

Przy czym zastrzegano, że w każdym przypadku za ewentualne szkody odpowiedzialny jest wypożyczający. Nawet w sytuacjach, gdy powstałyby z winy wynajmującego. Natomiast zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, jeżeli straty powstały z winy wynajmującego pojazd, klient nie tylko za nie nie odpowiada, ale ma także prawo do odszkodowania.

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Podróżników GLOBTROTER

Booking.com