informacje

PIT: NIEWIARYGODNY KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

Z Polskiej Izby Turystyki otrzymaliśmy Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej polskich biur podróży, przedstawianie jej w niektórych mediach oraz wiarygodności informacji Krajowego Rejestru Długów. Ze względu na jego wagę oraz znaczenie dla branży turystycznej i jej klientów, publikujemy je w całości.

 

OŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

 

Z przykrością i zdumieniem obserwujemy trwające od kilku dni bezrefleksyjne ataki medialne na branżę turystyczną, oparte na materiałach prasowych dostarczonych przez Krajowy Rejestr Długów. Nie chcąc wchodzić w polemikę z tymi publikacjami, które są pełne sprzeczności i nieścisłości, pragnę jedynie zwrócić uwagę na jakość źródeł, na które powołują się ich autorzy. Krajowy Rejestr Długów, wbrew powszechnie panującej opinii, nie jest żadnym bezstronnym organem nadzoru finansowego, lecz komercyjną firmą, która żyje ze sprzedaży certyfikatów rzetelności tym przedsiębiorcom, którzy mieli szczęście nie trafić do jej rejestrów.

PIT: POLSKA WPROWADZA ŚWIATOWE STANDARDY PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO

Po raz pierwszy w Polsce odbyło się szkolenie dla trenerów przewodnictwa turystycznego. Kurs został zorganizowany przez Polską Izbę Turystyki, a zajęcia poprowadzili szkoleniowcy z World Federation of Tourist Guide Associations. W styczniu zostaną ogłoszenie wyniki egzaminów dla trenerów przewodnictwa turystycznego akredytowanych przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (WFTGA). Aby zostać trenerem WFTGA należy ukończyć dwutygodniowe szkolenie oraz zdać egzamin końcowy. Na wyniki czekają uczestnicy pierwszego w Polsce szkolenia „Train the Trainer” przeprowadzanego przez World Federation of Tourist Guide Associations. Jego celem było zapoznanie uczestników ze światowymi standardami pracy przewodników turystycznych opracowanymi przez Federację oraz nauka umiejętności trenerskich potrzebnych do prowadzenia szkoleń. Zajęcia były prowadzone po polsku i angielsku przez trenerów Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych.

ITAKA: EFEKT SKALI RECEPTĄ NA SUKCES

 

 

 

Z Piotrem Heniczem, wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu ITAKI rozmawia Ewa Ploplis.

 

W br. biura podróży po dość chudych latach kryzysu, wywołanego głównie „arabską wiosną” stały się silniejsze i stabilniejsze. Pokazują to rankingi i ratingi biur podróży. Czy kolejne zamachy w br., mogą wywołać powrót „chudych lat”?

- Wszystko zależy od polityki konkretnej firmy. Jeżeli oferta jest zdywersyfikowana i obejmuje nie tylko kraje arabskie, straty są mniejsze. Sytuację w krajach arabskich najdotkliwiej odczuwają biura, które opierają swoją działalność właśnie na nich. Generalnie konflikty polityczne i zamachy w żadnym rejonie świata nie służą turystyce.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Podróżników GLOBTROTER

Booking.com